Rupert alternatyvios edukacijos programa buvo sukurta siekiant sujungti meno edukaciją ir profesionalią kūrybą, skatinti keitimąsi žiniomis tarp lektorių, menininkų, kuratorių ir šiuolaikinio meno bei kitų disciplinų tyrėjų ir praktikų, sutvirtinti akademinį lauką išskirtine savarankiško mokymosi kryptimi, tuo pačiu sutelkiant individualius kūrėjus į bendruomenę. Rupert edukacinė programa yra mokslinio laipsnio nesuteikianti, neakademinė mokymosi programa. Kiekvienais metais dalyvauti joje atrenkama nedidelė grupė žmonių, kuriems suteikiamos sąlygos įgyvendinti savo projektus ir gauti reikalingą praktinę bei teorinę pagalbą. Kaip programos tąsa suteikiama Rupert parama profesiniam dalyvių tobulėjimui, suteikiant jiems resursus ir įtraukiant į bendruomenę bei kontekstą, kuriame jie gali mokytis, visų pirma, darydami.
Jeigu nori įgyvendinti projektą – sukurti objektą, performansą, parodą, filmą, knygą, žurnalą, virtualią platformą ar kt. – kuriam reikalingas programos indėlis, pranešk mums!
Cituojant Doris Lessing, „Kad ir ką nori nuveikti, daryk tai dabar. Sąlygos visada nepalankios.“