2020 m. Rupert viešų renginių programos tema – rūpestis ir tarpusavio priklausomybė

2020 m. Rupert viešų renginių programoje aptariamos rūpesčio ir tarpusavio priklausomybės temos bei jų sąsajos su kultūriniu, sociopolitiniu ir meniniu kontekstais. Visus šiuos metus vyksiančios diskusijos ir paskaitos grindžiamos negalios ir aktyvizmo tyrimais, kurie yra itin svarbūs kritiškai apmąstant tarpusavio priklausomybės ir rūpesčio reikšmę.

Į programą įtraukti įvairūs Lietuvos ir užsienio pranešėjai ir tyrėjai, veikiantys teisės, aktyvizmo, menų ir akademiniuose laukuose. Tarp dalyvių nemažai Rupert rezidentų ir vietos menininkų, kurie pristatys savo darbus, susijusius su šių metų programos tema.

Šių metų viešų renginių programa sutelkta į rūpesčio ir tarpusavio priklausomybės tyrinėjimą, reaguojant į šiandien plačiai paplitusią individualizmo ir konkurencijos ideologiją. Ši ideologija labiausiai suklestėjo išsivysčius socioekonominei sistemai, vis labiau pagrįstai neoliberalizmu, o jos pasekmės – susiskaldymo įtvirtinimas, sistemingas rūpinimosi – tiek kaip darbo formos, tiek kaip etinio principo – nuvertinimas ir pamatinės tarpusavio priklausomybės prielaidos, kuria grindžiama mūsų bendra atsakomybė už santykius vienų su kitais bei aplinka, nepaisymas.

Programoje siekiama kritiškai apsvarstyti, kodėl ši ideologija tapo tokia galinga globaliu mastu ir kokios jos alternatyvos. Iš įvairių žiūros kampų bus kalbama apie tarpusavio priklausomybės reikšmę rūpinimosi praktikoms, valdžios santykiams ir solidarumo formoms ne tik mene, bet ir apskritai visuomenėje.

Rupert veiklas dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.