K. Ar programos metu man bus skiriama studija?
A. Kitaip nei Rupert rezidentams, edukacinės programos dalyviams neskiriamos studijos. Dalyviai gali neribotai naudotis iš anksto rezervuojamu susitikimų kambariu, tinkamu diskusijoms ir peržiūroms. Dalyviai turi patys pasirūpinti asmeninėmis gyvenimo ir darbo erdvėmis.

K. Ar Rupert skirs finansavimą mano projektui?
A. Rupert neremia projektų finansiškai, tačiau gali padėti susirasti finansavimą: informuoti apie galimybes, padėti užmegzti ryšius ir rašyti bei teikti paraiškas.

K. Ar programoje gali dalyvauti užsienio valstybių piliečiai?
A. Programoje gali dalyvauti užsieniečiai, turintys leidimą gyventi ir studijuoti Lietuvoje (pvz. visi ES piliečiai).

K. Ar yra dalyvavimo programoje mokestis?
A. Programa yra NEMOKAMA.

K. Ar programoje numatyti oficialūs egzaminai?
A. Oficialių egzaminų programoje nėra, tačiau ir priėmimui į programą ir sėkmingam jos baigimui būtinas bent 80-ies procentų renginių lankomumas, asmeninio projekto užbaigimas ir savarankiškas susitikimų bei renginių inicijavimas.

K. Kokią kvalifikaciją suteikia edukacinė programa?
A. Kadangi Rupert edukacinė programa yra neformali, jos baigimo kvalifikacija nepripažįstama kaip akademinio išsilavinimo alternatyva (t. y., ji negali atstoti, pvz., magistro laipsnio). Alumni užsitikrina tolesnę Rupert paramą: žinių sklaidą, galimybes plėsti kontaktų tinklą ir t.t.

K. Kaip Rupert edukacijų programa yra susijusi su rezidencijų programa?
A. Rupert rezidentai gali lankytis edukacinės programos renginiuose ir patys organizuoja renginius, į kuriuos įtraukiami programos dalyviai. Rezidentų ir edukacinės programos studentų bendradarbiavimas skatinamas, tačiau neprivalomas.

K: Ar būtų įmanoma daugiau sužinoti apie 2021 metų programos tvarkaraštį?
A: Kadangi ugdymo procesas yra mažiausiai atsparus skaitmeniniam nuovargiui, 2021-aisias sieksime organizuoti kuo daugiau gyvų užsiėmimų. Dėl šios priežasties šiuo metu  patvirtinamos tik apytikslės užsiėmimų datos. Joms artėjant pamatysime, kokios yra mūsų galimybės. Šiuo metu viliamės, jog nuo gegužės antrosios pusės galėsime dalyvauti gyvuose užsiėmimuose (jeigu prireiks – lauke). Balandžio 25-27 dienomis suplanuotos pirmosios kūrybinės dirbtuvės Vilniuje. Viešnagė Žeimių dvare planuojama prieš arba po užsiėmimo, atsižvelgiant į situaciją. Visos programos metu tvarkaraštis priklausys nuo pandeminės situacijos.

Programos struktūra – kas antrą savaitę organizuoti sesiją, dvi-tris skiriant kūrybinėms dirbtuvėms/paskaitai (kiekviena užimtų po 2-4 valandas) bei vieną dieną skiriant refleksijai, kuri užimtų apie 2-3 valandas. Be to, visus metus vyks rezidentų organizuojamos prezentacijos bei kūrybinės dirbtuvės, taip pat ir neoficialūs susitikimai su viešosios programos pranešėjais. Neabejotina, jog išlaikyti pirminį planą bus sudėtinga, todėl, atsižvelgiant į pandeminę situaciją, galimi pakeitimai.

K: Ar galimas nuotolinis dalyvavimas arba atvykimas į Vilnių tik suplanuotiems užsiėmimams?
A: Taip, jeigu dalyvis yra pasirengęs įsipareigoti programai ir turi aiškią priežastį tokiam dalyvavimui. Buvimas Vilniuje programos metu bus privalumas dalyvių atrankoje.

Programos struktūra yra svarbi, tačiau ne mažiau svarbios yra ir programos metu spontaniškai gimstančios iniciatyvos. Tai dinamiškas procesas, kaip ir daugelis Rupert veiklų. Atvykimas tik į užsiėmimus potencialiai sumažintų edukacinės programos poveikį ir tiesiog atkartotų jau esamą tradicinį švietimo modelį. Alternatyvios edukacijos programa neužima viso dalyvių laiko (part-time) ir labai priklauso nuo tarpusavio ryšio bei iniciatyvų. Palyginti lengva pakviesti dėstytojus, organizuoti užsiėmimus bei įgyvendinti suplanuotą programą, tačiau daug naudingiau yra plėtoti tarpusavio mokymosi iniciatyvas. Dėl šios priežasties tikimės, jog didžiąją programos dalį dalyviai bus Vilniuje.

K: Ar galima aplikuoti į programą kūrybiniam duetui arba kolektyvui?
A: Taip. Šią informaciją reikėtų įtraukti į savo paraišką.