K. Ar programos metu man bus skiriama studija?
A. Kitaip nei Rupert rezidentams, edukacinės programos dalyviams neskiriamos studijos. Dalyviai gali neribotai naudotis iš anksto rezervuojamu susitikimų kambariu, tinkamu diskusijoms ir peržiūroms. Dalyviai turi patys pasirūpinti asmeninėmis gyvenimo ir darbo erdvėmis.

K. Ar Rupert skirs finansavimą mano projektui?
A. Rupert neremia projektų finansiškai, tačiau gali padėti susirasti finansavimą: informuoti apie galimybes, padėti užmegzti ryšius ir rašyti bei teikti paraiškas.

K. Ar programoje gali dalyvauti užsienio valstybių piliečiai?
A. Programoje gali dalyvauti užsieniečiai, turintys leidimą gyventi ir studijuoti Lietuvoje (pvz. visi ES piliečiai).

K. Ar yra dalyvavimo programoje mokestis?
A. Programa yra NEMOKAMA.

K. Ar programoje numatyti oficialūs egzaminai?
A. Oficialių egzaminų programoje nėra, tačiau ir priėmimui į programą ir sėkmingam jos baigimui būtinas bent 80-ies procentų renginių lankomumas, asmeninio projekto užbaigimas ir savarankiškas susitikimų bei renginių inicijavimas.

K. Kokią kvalifikaciją suteikia edukacinė programa?
A. Kadangi Rupert edukacinė programa yra neformali, jos baigimo kvalifikacija nepripažįstama kaip akademinio išsilavinimo alternatyva (t. y., ji negali atstoti, pvz., magistro laipsnio). Alumni užsitikrina tolesnę Rupert paramą: žinių sklaidą, galimybes plėsti kontaktų tinklą ir t.t.

K. Kaip Rupert edukacijų programa yra susijusi su rezidencijų programa?
A. Rupert rezidentai gali lankytis edukacinės programos renginiuose ir patys organizuoja renginius, į kuriuos įtraukiami programos dalyviai. Rezidentų ir edukacinės programos studentų bendradarbiavimas skatinamas, tačiau neprivalomas.

K. Ar galite plačiau papasakoti apie 2022 m. programos tvarkaraštį?
A. Programa prasidės birželio 1 d. ir tęsis iki lapkričio 30 d. Kiekvieną savaitę programos dalyviai dalyvaus užsiėmime  – seminare, paskaitoje, kūrybinėse dirbtuvėse, studijos susitikime ar tiriamojoje kelionėje. Priklausomai nuo veiklos rūšies, užsiėmimas paprastai trunka nuo 1 iki 3 dienų, kasdien po 2-6 valandas. Rugpjūčio mėnesį programa turės trumpą tyrimų pertrauką. Programą užbaigs viešas renginys Vilniuje.

K: Ar galima atvykti į Vilnių tik suplanuotiems užsiėmimams?
A: Ne, didžiąją programos dalį programos dalyviai turėtų būti Vilniuje. Kai kuriais atvejais programa yra lanksti, todėl kiekvienas toks atvejis turėtų būti vertinamas individualiai.

K: Ar galima programoje dalyvauti nuotoliniu būdu?
A: Ne, nuotolinis dalyvavimas programoje negalimas. Tikimasi, kad dalyviai užsiėmimuose dalyvaus gyvai ir didžiąją programos dalį liks Vilniuje.

K: Ar galima aplikuoti į programą kūrybiniam duetui arba kolektyvui?
A: Taip. Šią informaciją reikėtų įtraukti į savo paraišką.