Trust

„Trust“ – tai utopinių sąmokslininkų tinklas, kūrybinių, techninių ir kritinių projektų bei eksperimentavimo erdvė, skirta ieškoti naujų bendro mokymosi būdų. „Trust“ egzistuoja kaip hibridinė – ir internetinė („Discord“ serveryje), ir fizinė (Berlyne) erdvė, leidžianti per estetinių, naratyvinių, žaidybinių, techninių, klimato kaitos ir dizaino tyrimų prizmę tyrinėti naujus socialinius ir politinius reiškinius. Nuo 2018 m. sambūris vysto visuomeninę programą, kurią sudaro paskaitos, instaliacijos, rezidencijų programos, skaitymo ir darbo grupės, tiesiogiai transliuojami dalyvaujamieji renginiai ir internetiniai ištekliai. „Trust“ taip pat veikia kaip atvirosios prieigos projektų („Bubble“, „Moving Castles“, „Hivemind“ ir „Black Swan’s Cygnet“), kuriais formuojama bendra kūrybinė kultūra, inkubatorius.