Rupert yra nepriklausomas, ne pelno siekiantis meno, rezidencijų ir edukacijos centras, veikiantis Vilniuje nuo 2012 metų.

Rupert programomis siekiama kurti diskusijų ir bendradarbiavimo galimybes tarp vietos ir tarptautinių menininkų, meno organizacijų ir kitų kūrybinių sričių, mokslo atstovų. Veikdamas kaip platforma, centras siekia užtikrinti dinamiškus žinių, meninių praktikų ir idėjų mainus bei paversti šias naujai susiformavusias bendradarbiavimo formas, prasmes ir dialogus į konkrečius meninius, socialinius arba bendruomeninius projektus, meninę produkciją, parodas ir kitus apčiuopiamus rezultatus.

Rupert veikla sudaryta iš trijų pagrindinių – rezidencijų, alternatyvios edukacijos ir viešosios – programų.

Rupert alternatyvios edukacijos programa siekia užpildyti pertrūkį tarp meno edukacijos ir profesionaliosios kūrybos, suteikdama platformą jauniems ir perspektyviems kūrėjams pradėti tarptautinę karjerą. Programa skatina keitimąsi žiniomis, siekia papildyti akademinį lauką savarankiško mokymosi praktikomis, kartu telkiant individualius kūrėjus į bendruomenę.

Alternatyvios edukacijos programa yra mokslinio laipsnio nesuteikianti, paraakademinė mokymosi programa. Kiekvienais metais joje dalyvauti atrenkama nedidelė grupė žmonių, kuriems sukuriamos sąlygos įgyvendinti savo projektus ir gauti reikalingą praktinę bei teorinę pagalbą. Programos metu dalyviai įtraukiami į veikla grįstą mokymosi procesą, kurio pabaiga pažymima projektų pristatymu.

Rupert rezidencijų programa yra skirta Lietuvos ir tarptautiniams meno kūrėjams ir mąstytojams: menininkams, kuratoriams, rašytojams, tyrėjams ir kitų kūrybinių veiklų atstovams. Programa suteikia galimybę nuo vieno iki dviejų mėnesių kurti ir gyventi Vilniuje, vykdyti individualius projektus ir įsitraukti į Vilniaus bei regiono šiuolaikinio meno lauką.

Rezidencijų metu dalyviai kviečiami prisijungti prie Rupert alternatyvios edukacijos, viešosios programų, dalyvauti paskaitose, diskusijose ir kūrybinėse dirbtuvėse su užsienio ir vietiniais kuratoriais, menininkais, tyrėjais. Taip pat, Rupert kuratorių komandai tarpininkaujant, patiems tapti mentoriais ir veiklų iniciatoriais Rupert programų rėmuose. Rezidentų supažindinimu su vietos kultūrine scena bei aktualiomis konsultacijomis rūpinasi Rupert kuratoriai. Atviras kvietimas teikti paraiškas į Rupert rezidencijų programą yra skelbiamas vieną ar du kartus per metus. Dalyvius atrenka Rupert komandos narių ir kviestinių meno ekspertų sudaroma komisija.

Rupert kuruojama viešoji programa veikia paraleliai edukacinei ir rezidencijų programoms, ji susideda iš atvirų ir nemokamų paskaitų, kūrybinių dirbtuvių, seminarų, parodų ir jas lydinčių renginių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Plėtoti kasmet kitą metų temą šios programos rėmuose yra kviečiami tarptautiniai ir Lietuvos meno profesionalai, pasaulyje žinomi meno kūrėjai, kuratoriai, filosofai, meno tyrėjai. Viešoji programa siekia pristatyti naujus kūrinius ir meninius eksperimentus, įtraukti plačiąją visuomenę ir savo sričių profesionalus į šiuolaikinio meno procesus.

Rupert programos yra nemokamos.

Rupert veiklas remia Lietuvos kultūros taryba, Nordic Culture Point, Vilniaus miesto savivaldybė, ,,Tech Zity“ ir kiti rėmėjai.

Rupert yra 2012 m. Dariaus Žakaičio inicijuota institucija.