Rupert organizuojamos viešosios programos tikslas – kurti diskusijų, mokymosi ir šiuolaikinio meno idėjų sklaidos terpę, skirtą plačiajai publikai. Programa apima pokalbius, parodas, performansus, kūrybines dirbtuves, video darbų peržiūras bei kitas formas.

Rupert viešoji programa sudaroma vadovaujantis pagrindinės metų temos gairėmis. Siekiant atskleisti įvairialypį požiūrį į nagrinėjamas temas, programos dalyviais pasirenkami įvairiausių sričių specialistai iš Lietuvos ir užsienio. Programa paremta tęstiniu ir atviru mokymosi procesu bei vystoma bendradarbiaujant su rezidencijų ir alternatyvios edukacijos programų dalyviais.

Pristatydamas šiuolaikinio meno idėjas vietos ir tarptautinei publikai, Rupert siekia pateikti alternatyvą tradiciniams galerijų ir muziejų formatams. Rupert kasmet suorganizuoja kelias šiuolaikinio meno parodas ar renginius Lietuvoje ir užsienyje, pristatydamas aktualiausius Lietuvos ir užsienio šiuolaikinio meno atstovus plačiajai publikai. Užsienyje vykdomi projektai yra skirti Lietuvos šiuolaikinio profesionaliojo meno sklaidai ir populiarinimui. Tuo tarpu Lietuvoje organizuojami renginiai turi stipriai išreikštą edukacinį pobūdį, siekiant ne vien supažindinti Vilniaus publiką su progresyviais užsienio kūrėjais, bet ir skleisti šiuolaikinio meno idėjas regionuose.

Viešąją programą kasmet papildo garso meno renginiai, kuriuose pristatomi progresyvūs Lietuvos ir užsienio garso menininkai, naujos šios meno srities kryptys. Renginiai padeda formuoti ir stiprinti sąsajas tarp garso meno, naujųjų medijų (skaitmeninio, virtualaus, biotechnologinio meno), performatyviųjų ir vizualiųjų menų, siekiant supažindinti kuo įvairesnę publiką su tarptautiniu mastu aktualių garso menininkų kūryba, sinchronizuoti Lietuvos meno lauką su tarptautiniais procesais bei stiprinti Rupert kuriamą pridėtinę vertę bendruomenėms.

2020 m. RUPERT viešosios programos tema – rūpestis ir tarpusavio priklausomybė

2020 m. Rupert viešojoje programoje aptariamos rūpesčio ir tarpusavio priklausomybės temos bei jų sąsajos su kultūriniu, sociopolitiniu ir meniniu kontekstais. Visus šiuos metus vyksiančios diskusijos ir paskaitos grindžiamos negalios ir aktyvizmo tyrimais, kurie yra itin svarbūs kritiškai apmąstant tarpusavio priklausomybės ir rūpesčio reikšmę.

Į programą įtraukti įvairūs Lietuvos ir užsienio pranešėjai ir tyrėjai, veikiantys teisės, aktyvizmo, menų ir akademiniuose laukuose. Tarp dalyvių nemažai Rupert rezidentų ir vietos menininkų, kurie pristatys savo darbus, susijusius su šių metų programos tema.

Šių metų viešoji programa sutelkta į rūpesčio ir tarpusavio priklausomybės tyrinėjimą, reaguojant į šiandien plačiai paplitusią individualizmo ir konkurencijos ideologiją. Ši ideologija labiausiai suklestėjo išsivysčius socioekonominei sistemai, vis labiau pagrįstai neoliberalizmu, o jos pasekmės – susiskaldymo įtvirtinimas, sistemingas rūpinimosi – tiek kaip darbo formos, tiek kaip etinio principo – nuvertinimas ir pamatinės tarpusavio priklausomybės prielaidos, kuria grindžiama mūsų bendra atsakomybė už santykius vienų su kitais bei aplinka, nepaisymas.

Programoje siekiama kritiškai apsvarstyti, kodėl ši ideologija tapo tokia galinga globaliu mastu ir kokios jos alternatyvos. Iš įvairių žiūros kampų bus kalbama apie tarpusavio priklausomybės reikšmę rūpinimosi praktikoms, valdžios santykiams ir solidarumo formoms ne tik mene, bet ir apskritai visuomenėje.