Rupert organizuojamos viešosios programos tikslas – kurti diskusijų, mokymosi ir šiuolaikinio meno idėjų sklaidos terpę, skirtą plačiajai publikai. Programa apima pokalbius, parodas, performansus, kūrybines dirbtuves, video darbų peržiūras bei kitas formas.

Rupert viešoji programa sudaroma vadovaujantis pagrindinės metų temos gairėmis. Siekiant atskleisti įvairialypį požiūrį į nagrinėjamas temas, programos dalyviais pasirenkami įvairiausių sričių specialistai iš Lietuvos ir užsienio. Programa paremta tęstiniu ir atviru mokymosi procesu bei vystoma bendradarbiaujant su rezidencijų ir alternatyvios edukacijos programų dalyviais.

Pristatydamas šiuolaikinio meno idėjas vietos ir tarptautinei publikai, Rupert siekia pateikti alternatyvą tradiciniams galerijų ir muziejų formatams. Rupert kasmet suorganizuoja kelias šiuolaikinio meno parodas ar renginius Lietuvoje ir užsienyje, pristatydamas aktualiausius Lietuvos ir užsienio šiuolaikinio meno atstovus plačiajai publikai. Užsienyje vykdomi projektai yra skirti Lietuvos šiuolaikinio profesionaliojo meno sklaidai ir populiarinimui. Tuo tarpu Lietuvoje organizuojami renginiai turi stipriai išreikštą edukacinį pobūdį, siekiant ne vien supažindinti Vilniaus publiką su progresyviais užsienio kūrėjais, bet ir skleisti šiuolaikinio meno idėjas regionuose.

Viešąją programą kasmet papildo garso meno renginiai, kuriuose pristatomi progresyvūs Lietuvos ir užsienio garso menininkai, naujos šios meno srities kryptys. Renginiai padeda formuoti ir stiprinti sąsajas tarp garso meno, naujųjų medijų (skaitmeninio, virtualaus, biotechnologinio meno), performatyviųjų ir vizualiųjų menų, siekiant supažindinti kuo įvairesnę publiką su tarptautiniu mastu aktualių garso menininkų kūryba, sinchronizuoti Lietuvos meno lauką su tarptautiniais procesais bei stiprinti Rupert kuriamą pridėtinę vertę bendruomenėms.

2021 m. RUPERT viešosios programos tema – Magija ir ritualai

2021 metais Rupert pristato magijos ir ritualų temą, ypatingą dėmesį skiriant jų raiškai šiuolaikiniame pasaulyje.

Tūkstančius metų magija ir ritualai kūrė pasaulius, dar iki pasaulėjimo (angl. worlding) idėjai tapus įrankiu atpažinti būties daugį. Gyvenamosios aplinkos kompleksiškumas ir nežinomos grėsmės buvo aiškinamos ir apvijamos elegantiškais naratyvais. Nežinomybę palenkti savo pusėn buvo bandoma apeiginėmis aukomis. Nors modernybė pabandė išsklaidyti magiškumą ir vietoj ritualų įteisinti mechaninio efektyvumo garbinimą, atžavėjimas (angl. disenchantment) iki galo neįvyko. Šiais laikais, kai technika, kaip rašo Federico Campagna, kėsinasi homogenizuoti ir apskaičiuoti kiekvieną realybės aspektą, magija suteikia įkvepiantį prieglobstį, kuriame galime įsivaizduoti ir patirti skirtingus pasaulius. 2021 metais Rupert puoselės rūpesčio apeigas ir pasitelks magiją bei ritualus kritiškai socialinės ir politinės erdvės analizei.

Magija ir ritualai patyrė įvairias atskyrimo ir įtraukimo formas – nuo marginalizacijos ir atsikratymo, nustumiant  praktikuojančius žmones į visuomenės pakraščius, iki kapitalistinio sudaiktinimo ir virsmo verslo objektu. Norėdami nagrinėti tokią daugialypę temą, privalome apmąstyti mūsų pačių – pašaliečių, magiją ir ritualus praktikuojančių arba stebėtojų – pozicijas. Iš to kyla klausimas – ką reiškia užsiimti apleistomis istorijomis ir šiuolaikinėmis praktikomis, nesutampančiomis su dominuojančiais diskursais. Galiausiai kaip galime ištirti magijos aplinką (angl. milieu) (Isabelle Stengers) nesigriebdami kolonijinės galios?

Pripažindami kylančių klausimų ir atsiveriančių diskusijų svarbą, kartu norime pateikti atsakymus, kurie užtikrintų daugiabalsiškumą, paskatintų tolesnius tyrinėjimus ir atsigręžtų į žaismę. Retsykiais atsisakydami griežto tyrėjo žvilgsnio, norime susipurvinti rankas ir pajusti virpančius kūnus.

Didėjantis susidomėjimas magija ir ritualais suteikia galimybes atstatyti ir susigrąžinti apleistus ir sugriautus pasaulius. Feministinės kovos, technologinė vaizduotė ir animistinė ekologija tiesia nevienakrypčius kelius ir siūlo daug žadančias sąjungas su maištingais magijos bei ritualų pasauliais. Per juos galime patirti, kaip viskas staiga persismelkia magija, kurioje mūsų juslės trumpam  išjungiamos ir netikėtai tampame įtraukti į kitapausauliškumą (angl. otherworldliness).

Rupert pakviesti menininkai, kuratoriai, tyrėjai ir mąstytojai nagrinės šias temas iš savo veiklos perspektyvos ir skatins mus mąstyti pasitelkiant magiją ir ritualus. Per paskaitas, edukacinius renginius ir pristatydamas specialiai kurtus meno kūrinius Rupert visus metus kvies tyrinėti pasaulio apžavus. Raginame išlikti smalsiems ir dėmesingiems susidūrus su nežinomybe.