Rupert alternatyvios edukacijos programa siekiama derinti meno edukaciją ir profesionalią kūrybą, skatinti keitimąsi žiniomis tarp lektorių, menininkų, kuratorių ir šiuolaikinio meno bei kitų disciplinų tyrėjų ir praktikų, išplėsti akademinį lauką skatinant savarankišką mokymąsi, kartu sutelkiant pavienius kūrėjus į bendruomenę. Rupert edukacinė programa yra mokslinio laipsnio nesuteikianti, paraakademinė mokymosi programa. Kiekvienais metais atrenkama nedidelė grupė programos dalyvių, kuriems sudaromos sąlygos įgyvendinti savo projektus ir gauti reikiamą praktinę bei teorinę pagalbą. Su edukacijos dalyviais užsimezgęs ryšys palaikomas įtraukiant juos į įvairias kitas Rupert veiklas, kurios leidžia toliau mokytis aktyviai veikiant.

Alternatyvios edukacijos programą padeda vystyti savanorišku pagrindu veikianti Alumnų taryba, skirta tobulinti programos edukacinį procesą, suteikti mentorystę dalyviams bei puoselėti ryšį tarp buvusių, esamų ir būsimų programos dalyvių.

8-ąją alternatyvios edukacijos programą kuruoja Tautvydas Urbelis

Alternatyvios edukacijos alumni taryba:

Nuotrauka: Vilija Buivydė

Vytenis Burokas (g. 1990) yra menininkas, kuratorius, dėstytojas baigęs šiuolaikinės skulptūros bakalauro, magistro ir meno pedagogikos studijas Vilniaus dailės akademijoje. Jis buvo Rupert edukacinės programos dalyviu. Burokas  2015 – 2018 m. dirbo edukacijos ir parodų kuratoriumi Nacionalinėje dailės galerijoje, nuo 2016-ųjų dėsto Vilniaus dailės akademijos Skulptūros katedroje. Burokas domisi meno, kultūros istorija, kasdienybės ritualais, socialiniais vaidmenimis, besikeičiančiomis nuostatomis kintant žinioms apie mus supantį pasaulį. Savo kūriniais autorius dokumentuoja prabėgantį istorinį bei asmeninį laiką šio kismo akivaizdoje.

Nuotrauka: Eleonora Roaro

Vitalij Strigunkov (g. 1900) yra vizualaus meno kūrėjas, gimęs Vilniuje, kur jis gyvena ir kuria. Įgijęs tapytojo išsilavinimą, Strigunkov jungia skirtingas medijas, dažnai įtraukdamas rastus objektus ir naujienų reportažus. Darbuose tiria simbolinio kapitalo ekonomiką ir kultūros verčių atsiradimą bei išnykimą, kuriuos tiria platesniame kultūriniame, socialiniame ir politiniame kontekste. Strigunkov veikloje gausu kolaboracijų. 

Strigunkov studijavo Justino Vienožinskio menų mokykloje ir Willem de Kooning akademijoje Roterdame, kur įgijo bakalauro laipsnį. Vilniaus dailės akademijoje su pagyrimu baigė magistro studijas. Darbai rodyti parodose Loose Ends, Nacionalinė dailės galerija, Vilnius; Meanwhile, what about Socialism? (Part Two), BALTIC 39, Newcastle upon Tyne; XII Baltic Triennial, Contemporary Art Centre, Vilnius-Riga-Tallin; ir kitose. 2017-asias atrinktas dalyvauti metus trukusiame projekte Trauma & Revival, kultūriniai ryšiai tarp Rytų ir Vakarų Europos, kuris buvo koordinuotas BOZAR, ypatingą dėmesį skiriant Rytų ir Vakarų Europos ryšiams po Šaltojo karo.

Mindaugas Bundza (g. 1989) Vytauto Didžiojo universitete įgijo Politikos mokslų bakalauro bei Socialinės ir politinės kritikos magistro laipsnį.

2011-12 metais buvo vienas knygyno Six chairs books įkūrėjų, su šiuo projektu 2012-13 metais buvo atrinktas į pirmąją Rupert alternatyviosios edukacijos laidą. Nuo 2014 metų dirba Lietuvos kultūros taryboje, nuo 2018 m. – LKT administracijos direktorius.

Nuotrauka: Jeronimas Mantvydas Seibutis

Anastasia Sosunova (g.1993) yra vizualaus meno kūrėja gyvenanti Vilniuje. Vilniaus dailės akademijoje ji baigė grafikos bakalauro ir skulptūros magistro studijas. Jos tarpdisciplininė  praktika susideda iš video, instaliacijos, skulptūros, grafikos ir tekstų rašymo. Pasitelkdama asmeninius pasakojimus, vaizdus apibrėžiančius lokacijas ir subtilius medžiaginius gestus, kuriuos žmonės palieka savo gyvenvietėse, Sosunova įpina juos į platesnes istorijas apie besiformuojančias bendruomenes ir tapatybes. Dažniausiai tai – praktika, reikalaujanti pastabumo ir savo kontekstų pažinimo, o taip pat ir stebėjimo to, kaip mes sąveikaujame su savo aplinka. 

Neseniai vykusios parodos ir renginiai: Kogo, Tartu; online the Wrong BiennaIe pavilijonas; I: project space, Pekinas; Šiuolaikinio Meno Centras, Rupert ir Editorial, Vilnius; The Sunroom, Ričmondas (2018) ir kt. Pastaruoju metu atliktos rezidencijos: Rupert Vilniuje, Achterhaus Ateliers Hamburge, Fynske Akademie Odensėje ir kt.

Nuotrauka: Vika Paškelytė

Augusto Serapino (g. 1990) meninės praktikos kyla iš empatiško mūsų darbo struktūras ir institucijas kuriančių žmonių suvokimo. Sutelkdamas dėmesį į gyvenimą sudarančias neišskirtines ir nepastebimas detales, Serapinas remiasi kasdienių situacijų tyrimais kaip įžvalgomis į platesnius struktūrų sąlygotus reiškinius. 

Augustas Serapinas gyvena ir dirba Vilniuje. Tarp pastarųjų parodų: 58-oji Venecijos šiuolaikinio meno bienalė, May You Live in Interesting Times, Venecija; February 13th, Emalin, Londonas; Waiting For Another Time, Apalazzo Gallery, Breščia; Where is Luna?, CURA Basement, Roma; Blue Pen, David Dale Gallery, Glazgas; Give Up the Ghost, Baltic triennial 13, Vilnius; Everything Was Forever, Until it Was No More, Rygos šiuolaikinio meno bienalė RIBOCA1, Ryga; How to Live Together, Kunsthalle Wien, Viena; Four Sheds, Fogo Island Arts, Niufaundlandas; Phillip, Lukas & Isidora, SALTS, Bazelis; How to Gather?, 6-oji Maskvos šiuolaikinio meno bienalė, Maskva.