Rupert alternatyvios edukacijos programa siekiama derinti meno edukaciją ir profesionalią kūrybą, skatinti keitimąsi žiniomis tarp lektorių, menininkų, kuratorių ir šiuolaikinio meno bei kitų disciplinų tyrėjų ir praktikų, išplėsti akademinį lauką skatinant savarankišką mokymąsi, kartu sutelkiant pavienius kūrėjus į bendruomenę. Rupert edukacinė programa yra mokslinio laipsnio nesuteikianti, paraakademinė mokymosi programa. Kiekvienais metais atrenkama nedidelė grupė programos dalyvių, kuriems sudaromos sąlygos įgyvendinti savo projektus ir gauti reikiamą praktinę bei teorinę pagalbą. Su edukacijos dalyviais užsimezgęs ryšys palaikomas įtraukiant juos į įvairias kitas Rupert veiklas, kurios leidžia toliau mokytis aktyviai veikiant.

Alternatyvios edukacijos programą padeda vystyti savanorišku pagrindu veikianti Alumnų taryba, skirta tobulinti programos edukacinį procesą, suteikti mentorystę dalyviams bei puoselėti ryšį tarp buvusių, esamų ir būsimų programos dalyvių.

10-ąją alternatyvios edukacijos programą kuruoja Tautvydas Urbelis