Rupert Alternatyvios edukacijos programa (AEP) – tai paraakademinė studijų programa, propaguojanti decentralizuotus žinių mainus, sankirtas ir į procesą orientuotą tyrimų bei eksperimentų veiklą. Šia programa siekiama išplėsti akademinio lauko ribas – skatinti savarankiško mokymosi praktikas, tarpusavio mokymąsi, glaudžius dalyvių ir edukatorių santykius.

Kasmet atrenkama iki devynių žmonių, kuriems suteikiama galimybė plėtoti savo projektus. Jie dalyvauja įvairiuose praktiniuose užsiėmimuose, paskaitose, seminaruose, tiriamosiose išvykose, lanko studijas. Programa tęsiasi šešis mėnesius, o jos kulminacija – baigiamoji paroda ir leidinys. Užsiėmimai netrunka visą darbo dieną, tad juos lengva suderinti su kitais įsipareigojimais. Kol vieši Vilniuje, dalyviai supažindinami su vietine meno scena, kviečiami dalyvauti kitose Rupert veiklose ir bendrauti su institucijos rezidentais.

Nors Alternatyvios edukacijos programa paremta jau išvystyta metodologine sistema, dalyviai skatinami siūlyti papildomas veiklas ir užsiimti savarankiškai organizuojamomis praktikomis, kurioms Rupert siūlo kuratorinę ir materialinę paramą.

Rupert metodologinė sistema grindžiama keturiomis pagrindinėmis trajektorijomis, kuriomis, išlaikant lankstumą, vadovaujamasi įgyvendinant programą.

  • Tarpdiscipliniškumas. Programa atvira visiems, nesvarbu praktikos pobūdis ar atstovaujamo meno rūšis. Rupert siekia suteikti kuratorinę paramą ir erdvę, kurioje galėtų susitikti skirtingos praktikos ir sritys.
  • Decentralizavimas. Nors programa vykdoma pagal kuruojamą planą, kiekvienos laidos mokymosi procesas įgyvendinamas skirtingomis priemonėmis; taip palaipsniui decentralizuojami žinių mainai ir praktikų organizavimas. Sąveika tarp meno institucijų vykdomų švietimo programų ir mūsų įsipareigojimo siekti decentralizacijos įgyja nuolatinių derybų pavidalą. Į šia derybas kviečiame įsitraukti ir dalyvius.
  •   – Tema. Programa vykdoma ciklais, o kiekvieną ciklą apibūdina atviro pobūdžio tema. Šiemet dėmesys sutelktas į pereinamumą ir transgresiją. Šie teminiai kontūrai padeda nustatyti tarpusavio mokymosi pradžios taškus.
  •  – Darbas. Programoje pripažįstama, kad meno kūrimas, tyrimai ir kitos kultūros lauko veiklos yra darbas, su kuriuo susijusios atitinkamos teisės ir sunkumai. Siekiama, kad dalyviai tai suvoktų ir nedvejodami reikalautų su jais elgtis sąžiningai.

Net tada, kai programa pasibaigia, Rupert palaiko ryšius su buvusiais dalyviais, kviečia juos prisijungti prie kitų programų ir veiklų.

Nuotraukų galerija viršuje: (1) Eglė Ambrasaitė, (2) Eglė Kliučinskaitė, (3) Rugilė Miliukaitė, (4) Eglė Kliučinskaitė, (5) Eglė Ambrasaitė, (6) Rugilė Miliukaitė, (7) Enrika Staniulevičiūtė, (8) Monika Jagusinskytė.