Rupert kartu su partneriais „E-WERK Luckenwalde“ (Vokietija) ir „LUMA Arles“ (Prancūzija) skelbia atvirą kvietimą tarpdisciplininei menininkų rezidencijų programai, orientuotai į tvarų parodų kūrimą.

Menininkų rezidencijų programa – tai galimybė kūrybiškiems kultūros lauko praktikams (menininkams, architektams, dizaino studijoms ir mokslininkams), sukurti naujus sprendimus, kurie padėtų kovoti su klimato kaita ir sušvelnintų rengiant parodas aplinkai daromą žalą. Programos dalyviams numatyta dotacija skirta į tvarų parodų kūrimą orientuoto prototipo, ankstyvojo pavyzdžio, modelio ar idėjos tyrimams ir plėtrai. Ieškoma idėjų, kurios užtikrintų tvaresnę kultūros, meno institucijų veiklą, virstų realiu sprendimu ar eksperimentiniu veiksmu. Pasiūlyto, bet dar neįgyvendino sprendimo užuomazga gali būti spektaklis, aktyvistinis judėjimas, manifestas, maisto koncepcijos, baldų dizaino, funkcinės skulptūros, biomedžiagų, atliekų tvarkymo sprendimo, kuratorinė strategija ar skaitmeninė programa.

Bus atrinkti trys dalyviai, kurie gaus 20 tūkst. eurų dotaciją ir turės sukurti tvaraus parodų kūrimo prototipą. Dalyviams per šešis mėnesius reikės atlikti tyrimus, o 2024 m. kovo–balandžio mėnesiais reziduoti pasirinktoje institucijoje (Rupert, „E-WERK Luckenwalde“ arba „LUMA Arles“). Kiekvieną konkurso laimėtoją globos žiuri:
–kuratorė Lucia Pietroiusti;
–modernių medžiagų ir šiuolaikinio meno konservatorė, taip pat „Ki Culture“ medžiagų direktorė ir „Gallery Climate Coalition“ patarėja Kim Kraczon, kuri specializuojasi kurdama tvarius kultūros paveldo sprendimus;
–architektūros mokslininkė, dizainerė ir pedagogė Mae-ling Lokko;
–menininkas Asadas Raza,
–„Atelier LUMA“ meno vadovas Janas Boelenas;
–kuratorė, Rupert direktorė Viktorija Šiaulytė;
–„E-WERK Luckenwalde“ meno vadovė Helen Turner.

MENININKŲ REZIDENCIJŲ PROGRAMOS ATVIRAS KVIETIMAS
2023 m. balandžio 5 d. – birželio 2 d.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS: 2023 m. birželio 2 d., 23:59 (CET)

Paraiškas siųskite el. paštu: info@sustainable-institution.com

→ Padedant mentoriams vykdomas tyrimų ir projekto plėtros laikotarpis truks nuo 2023 m. rugsėjo iki 2024 m. kovo.
→ Rezidencijos trukmė: šešios savaitės (2024 m. pavasarį).
→ Dotacija – 20 000 eurų.

Atrinkti dalyviai šešis mėnesius (2023 m. rugsėjį – 2024 m. kovą) padedami (nuotoliniu būdu dirbsiančių) mentorių, atliks tyrimus, po kurių lauks šešių savaičių (2024 m. pavasarį) rezidencija Rupert centre, „E-WERK Luckenwalde“ arba „LUMA Arles“.

Visa informacija anglų kalba žemiau arba the sustainable institution puslapyje:
→ Application Guidelines
→ About the Institutions
→ About the Jury
→ FAQs
→ Easy to Read

„tvari institucija“ – tai tarptautinių simpoziumų ciklas, menininkų rezidencijų programa ir instituciniam tvarumui skirtas skaitmeninių įrankių rinkinį. Ši Europos Sąjungos finansuojama programa ragina imtis veiksmų, siekiant diegti naujus tvarius metodus ir skatinti žmogiškuosius, ekonominius ir ekologinius kultūrinio kraštovaizdžio pokyčius.

Projektą finansuoja Europos Sąjunga, Teltow-Fläming, Lietuvos kultūros taryba. Čia išreikštos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus(-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar kitų finansavimą teikiančių institucijų nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei finansavimą suteikusi institucija negali būti laikomos už jas atsakingos.