Creative Ecosystems – Nordic Culture Point remiamas projektas.

Pagrindinis šio projekto tikslas – stiprinti meninį ir kultūrinį bendradarbiavimą tarp Šiaurės regiono ir Baltijos šalių, siekiant sukurti stiprių partnerių tinklą, kuris tarpusavyje dalijasi darbo metodais dirbant meno, mokslo ir technologijų srityse ir kartu vysto naujas mentorystės su pradedančiais menininkais praktikas.

Projektą kuria partneriai, kurie mato poreikį ir svarbą tirti tarpdisciplininį bendradarbiavimą aukščiau išvardintose srityse, kartu kuriant palankią ekosistemą pradedantiems menininkams įsitvirtinti ir tobulėti.

Projektas susideda iš:

-pradedančių menininkų konsultavimo
-skirtingų mentorystės metodų tyrimo per institucijų-partnerių personalo mainus
-mokymosi vieniems iš kitų dalyvaujant ir vedant mentorystės sesijas.

Projekto partneriai:

-Notam – Norvegijos technologijų, meno ir muzikos centras (Norvegija)
-KAI – šiuolaikinio meno centras (Estija)

Projekto vykdymo laikotarpis: 2020m. rugsėjis – 2021m. rugsėjis.

Projektas kuruojamas kūrybinių technologijų kūrėjos ir edukatorės Rūtos Kruliauskaitės.