Victoria Ivanova (Serpentine Galleries)

Viktorija yra strategė ir rašytoja, šiuo metu dirbanti „Serpentine Galleries“ meno technologijų komandoje kaip tyrimų ir plėtros strategė. Viktorija daugiausia dėmesio skiria sisteminėms ir infrastruktūrinėms sąlygoms, kurios formuoja socialinę, ekonominę, politinę ir institucinę tikrovę.

Dabartiniai interesai:
Naujų nuosavybės modelių kūrimas ir prototipų kūrimas su RadicalxChange;
–Tarpžinybinės sąveikos mechanizmų kūrimas ir prototipų kūrimas;
–Naujų meno ir technologijų operacijų metrikų kūrimas ir bandymas.