4-oji Rupert edukacinė programa. Kvietimas teikti paraiškas

Rupert alternatyvios edukacijos programa siekiama skatinti ir apjungti savarankišką mokymąsi, tarpdisciplininius mainus ir profesinį tobulėjimą. Programos tikslas – padėti pamatus teoriniams ir praktiniams mainams, pakviesti kultūros lauko žaidėjus iš skirtingų pasaulio vietų į Vilnių bei sukurti palankias sąlygas kūrėjų asmeninių projektų – meno kūrinių, parodų, leidinių, institucijų – įgyvendinimui. Rupert edukacinės programos pagrindą sudaro reguliariai vykstančios vietos bei užsienio lektorių vedamos paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, susitikimai ir apsilankymai menininkų dirbtuvėse, o taipogi programos dalyvių inicijuotos veiklos. Programoje yra dalyvavę žymūs meno lauko atstovai, tarp kurių: Claire Bishop, Sebastianas Cichockis, Dora Garcia, Adamas Kleinmanas, Raimundas Malašauskas, Fionn Meade, Danas ir Lia Perjovschi, Kristupas Sabolius, Mårtenas Spångbergas, Julijonas Urbonas ir kt. Rupert viešoji programa kasmet įtraukia apytiksliai 40 menininkų, rašytojų, kuratorių, akademikų ir kitų sričių tyrėjų, kasmet svariai prisidedančių prie parodų, rezidencijų ir viešos programos veiklų. Edukacinės programos metu pristatomi programos dalyvių baigiamieji projektai – parodos, kūrybinės dirbtuvės ir meno laboratorijos – kurių sėkmingą įgyvendinimą užtikrina Rupert, bendradarbiaudama su užsienio organizacijomis partnerėmis. Praėjusių programos laidų dalyviai lankėsi ir įgyvendino projektus meno erdvėse „Studio-X“ (Niujorkas), „Komplot“ (Briuselis), „Bauhaus“ (Varšuva).

Patirtis, įgauta rengiant ankstesnes programos laidas, parodė, kad programos kandidatus vertėtų laikyti dalyviais, o ne studentais. Kandidatams derėtų Rupert edukacinę programą priimti kaip žinių ir galimybių šaltinį, o ne profesinį parengimą. Programos metu tiek Rupert komanda, tiek programos dalyviai, susiduria su iššūkiu ir troškimu įgyvendinti neįmanomą (Doris Lessing: „Kad ir ką nori nuveikti, daryk tai dabar. Sąlygos visada nepalankios.“). Rupert edukacinė programa – tai proga padėti vieni kitiems įgyvendinti šį tikslą.

4-oje Rupert edukacinės programos laidoje dėstysiantys Liudvikas Buklys, Travisas Jeppesenas, Justė Jonutytė, Valentinas Klimašauskas, Augustas Serapinas, Joshua Simonas, Maya Tounta, Marina Vishmidt ir Jonas Žakaitis organizuos bei ves paskaitas, kūrybines dirbtuves, renginius ir keliones. Likusią programos dalį kurs ir kuruos programos dalyviai.

Lauksime jūsų paraiškų! Jei nesi menininkas, kuratorius ar rašytojas, nebijok kandidatuoti, Rupert bendradarbiauja su kūrybingais įvairių sričių atstovais.

PROGRAMOS TRUKMĖ
2016 m. vasario 10 – liepos 31 d.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS
iki sausio 31 d.
PARAIŠKŲ TEIKIMO PROCEDŪRA

Prašome siųsti paraiškas (paraiškos šablonas prieinamas čia: application form), CV (anglų kalba) ir portfolio (ne daugiau 5 darbų), el. paštu info@rupert.lt iki 2016 m. sausio 31 d. vidurnakčio. Apie gautas paraiškas kandidatus informuosime el. paštu. Kandidatai, pakviesti į interviu, bus informuojami atskirai. Galutiniai atrankos rezultatai bus skelbiami vasario mėnesį.

ATRANKOS KRITERIJAI

Programos kandidatai privalo laisvai vartoti anglų kalbą (oficialūs užsienio kalbos mokėjimo įvertinimai nėra būtini). Programos metu  dalyviai privalo gyventi Vilniuje arba netoli jo ir dalyvauti ne mažiau kaip 80% programos renginių. Dalyviai iš užsienio privalo būti iš Europos sąjungos šalių arba pasirūpinti viza, leidžiančia jiems praleisti programos laiką Lietuvoje. Aukštasis išsilavinimas nėra būtinas, tačiau į profesinius pasiekimus bei savarankiško darbo patirtį bus atsižvelgiama.

Rupert edukacinė programa yra nemoka.

Jei turite klausimų, kreipkitės adresu info@rupert.lt