6-osios Rupert alternatyvios edukacijos programos viešas pristatymas

Sausio 23 d., antradienį, 18 val. Rupert maloniai kviečia į 6-osios Rupert alternatyvios edukacijos programos pristatymą, kuris vyks Vilniaus dailės akademijos doktorantūros skyriuje, 102 auditorijoje (Malūnų g. 3, C1 pastatas). Pristatymo metu, kuratorius Adomas Narkevičius plačiau papasakos apie šių metų programą, atsakys į dalyvių klausimus taip pat savo patirtimi pasidalins programos alumnai Anastasija Sosunova (4-oji laida, 2016 m.) ir Vytenis Burokas (2-oji laida, 2013-2014 m.). Renginys nemokamas, išankstinė registracija nebūtina.

6-oji Rupert alternatyvios edukacijos programa vyks 2018 metų kovo – rugsėjo mėnesiais. Programa yra nemokama, skirta kūrybinėse ar tarpdiscipliniškose srityse dirbantiems jauniems kūrėjams – menininkams, kuratoriams, rašytojams, garso menininkams, režisieriams, akademikams, kultūros vadybininkams. Ši programa veikia kaip platforma realizuoti individualius meno projektus, sudaro galimybę pradėti arba plėtoti tarptautinę meninę veiklą. Rupert alternatyvios edukacijos programa siekiama skatinti ir apjungti savarankišką mokymąsi, tarpdisciplininius mainus ir profesinį tobulėjimą. Programos tikslas – padėti pamatus teoriniams ir praktiniams mainams, pakviesti tarptautinio masto kultūros lauko žaidėjus į Vilnių bei sukurti palankias sąlygas jaunų kūrėjų projektų – meno kūrinių, parodų, leidinių, institucijų – įgyvendinimui. Programą sudaro reguliarios paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, renginiai ir menininkų studijų vizitai su Lietuvos ir tarptautiniais svečiais. Ankstesniais metais, programos kviestiniais svečiais yra tapę žymūs meno lauko atstovai, tarp jų:  Suhail Malik, Dora Garcia, Travis Jeppesen, Nina Power, Dan ir Lia Perjovschi, Julijonas Urbonas, Mårten Spångberg, Lina Lapelytė ir daugelis kitų. Bendrai, kiekvienais metais Rupert viešoji programa kasmet įtraukia apytiksliai 40 menininkų, rašytojų, kuratorių, akademikų ir kitų sričių tyrėjų, kasmet svariai prisidedančių prie parodų, rezidencijų ir Alternatyvios edukacijos programos veiklų. Programos pabaigoje pristatomi programos dalyvių projektų rezultatai – parodos, kūrybinės dirbtuvės ir meno laboratorijos – kurių sėkmingą įgyvendinimą užtikrina Rupert, bendradarbiaudama su užsienio arba Lietuvos organizacijomis partnerėmis. Praėjusių programos laidų dalyviai lankėsi ir įgyvendino projektus meno erdvėse „Studio-X“ (Niujorkas), „Komplot“ (Briuselis), „Bauhaus“ (Varšuva), taip pat bendradarbiavimo su Lietuvos meno institucijomis ir erdvėmis.

Kiekvienų metų programa yra heterogeniška tiek savyje, tiek praeitų programų atžvilgiu, nes įgiję naujos patirties mes peržvelgiame jos struktūrą, siekiame išbandyti kitus įsitraukimo ir pedagogikos formatus, prisitaikyti prie konkrečių dalyvių interesų lauko. Nepaisant to, Alternatyvios edukacijos programa visad lieka nukreipta padėti jauniems menininkams vystyti savo meninę praktiką, sudarant sąlygas formaliems ir neformaliems mainams tarp jų, meno teoretikų, kuratorių, rašytojų, mokslininkų, užsienio menininkų ir vietos bendruomenės. Šiais metais programa sieks skirti ypatingą dėmesį kiekvieno dalyvio projekto specifiškumui ir jo raidai – vystant koncepciją, gaunant grįžtamąjį ryšį iš meno profesionalų ir pačiai produkcijai. Tuo pačiu ji atsispirs nuo meno teoretiko Suhail Malik seminare skirtam 5-osios Alternatyvios edukacijos laidai išsakyta mintimi, kad „jūs kaip jauni menininkai pagaliau turite išsivaduoti iš pralaiminčiųjų logikos. Kiekvienas turėtumėte pradėti matyti save kaip tarpusavyje susietus galios, su kuria galima elgtis etiškai, subjektus“. Taigi, svarstysime naujas kolektyvines įgalinimo formas, neapsiribojančias trumpalaikėmis asmeninėmis pergalėmis ir nesibaigsiančiu simbolinio kapitalo kaupimu. Visgi, alternatyvios edukacijos programa visad juda ten, kur dalyviai ją kreipia, todėl tai tik pradiniai impulsai, kurie gali keistis ir turbūt persimainys į kažką visai kito, pagal jūsų žingeidumą ir poreikius.

6-ąją alternatyvios edukacijos programos laidą kuruos Adomas Narkevičius. Jos metu dėstys Joanna Warsza, Orit Gat, Jörg Heiser, Martha Kirszenbaum, Myriam Ben Salah, Fatos Üstek, Owen Griffiths, Laurynas Adomaitis ir kiti vietiniai bei tarptautiniai mentoriai, apie kuriuos bus pranešta kiek vėliau. Jie dalyvius kvies į paskaitas, skaitymų sesijas, kūrybines dirbtuves, keliones ar įtrauks dalyvius į laisvo pobūdžio pokalbius ir diskusijas. Likusią programos dalį kursite ir kuruosite jūs – programos dalyviai.

Paraiškos į programą priimamos iki sausio 31 d. (vidurnakčio).

Daugiau apie programą bei atvirą kvietimą teikti paraiškas skaitykite čia: https://rupert.lt/open-call-2/

Rupert alternatyvios edukacijos programą remia Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Nuotrauka: Anastasijos Sosunovos video kūrinio „Demichovo šuo“ pristatymas Ignalinos Kultūros ir Sporto Centre, 2017 (fotografė Harmonija Tamošiūnaitė)