Alexandra Symons Sutcliffe

Alexandra Symons Sutcliffe (Vokietija) yra kuratorė ir rašytoja, besidominti performansu ir dokumentika. Rupert rezidencijos metu ji vystys kuratorinio tyrimo projektą „Privatūs performansai“ (angl. „private performances“ ). „Privatūs performansai“ tai nauja menininkų kūryba paremtas projektas, dėmesį sutelkiantis ties privačiais ar paslėptais performanso meno aspektais. Šiame projekte siekiame suabejoti ir kritiškai pažvelgti į performanso meno „gyvumo“ kaip tiesioginės patirties sampratą klausdamos „kas yra pavojuje kai laikinės performanso meno sąlygos yra išplečiamos, įtraukiant tai, kas yra nematoma?“ Rupert rezidencijos metu, dirbant nuotoliniu atstumu su Farrer, Symons Sutcliffe vystys „privačių performansų“ rodymo (ekspozicijos) metodologijas ateinančiai „privačių performansų“ programai.