Alternatyvios edukacijos programos vieša paskaita #7: Simone Kotva —Magija ir ekologija

Data: spalio 19 d.
Laikas: 18:00
Vieta: Vilnius Tech universitetas, Architektūros fakultetas, Pylimo g. 26, Vilnius
Paskaita vyks anglų kalba

Rupert alternatyvios edukacijos programa, bendradarbiaudama su Vilnius Tech universitetu, pristato Simone Kotva paskaitą „Magija ir ekologija“.

DAUGIAU APIE PASKAITĄ

Viešoje paskaitoje Simone Kotva pristatys autochtonines dvasines praktikas besivystančias „minčių dekolonizacijos“ diskurse (feministės filosofės Isabelle Stengers ir antropologo Eduardo Viveiros de Castro terminas). Kotva savo praktikoje sieja dekolonijinę teoriją su Davido Abramo tradicinės magijos kaip ekologinio ir ardomojo meno samprata* bei Marisol de la Cadena magijos koncepcija, apibrėžiančia kontr-antropocentristinę komunikaciją su kitomis nei žmogus „Žemės būtybėmis“. Paskaitos metu Kotva dėmesį skirs magijos, kaip tarprūšinės diplomatijos palengvinimo technikos, sampratai. Jie mąstys remdamiesi atvejų tyrimais, paimtais iš Šiaurės šalių, ypač Šiaurės Švedijos, liaudies magijos įrašų.

Paskaitos metu Kotva daugiausia dėmesio skirs magijos, kaip technikos palengvinačios tarprūšinę diplomatiją, idėjai. Taip pat kvies paskaitos dalyvius kartu mąstyti, remiantisi atvejų tyrimais, paimtais iš Šiaurės šalių, ypač Šiaurės Švedijos, liaudies magijos įrašų.

*Samprata apibrėžta Davido Abramso knygoje „The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-than-Human World“ (1997 m.)

APIE PRANEŠĖJĄ

Simone Kotva yra rašytojas (-ė), akademikas (-ė), studijuojantys Trolldom. Simone publikuoti darbai remiasi feministine, aplinkos ir dekolonijine teologija, magijos istorija ir teorija, naujuoju materializmu ir kritiniais augalų tyrimais, siekiant suformuluoti naują požiūrį į filosofijos, kaip gyvenimo būdo ir dvasingumo lavinimo, praktiką. Šiuo metu Simone atlieka mokslinius tyrimus, kurie yra Oslo universiteto Teologijos fakulteto daugiadisciplininio projekto ECODISTURB dalis. Kembridžo universiteto Dieviškumo fakultete jie vysto ir dėsto magistrantams skirtą modulį „Teologija Antropocene“. 2020–2021 m. kartu su kitais tyrėjais Simone subūrė Kembridžo menų, socialinių mokslų ir humanitarinių mokslų tyrimų centrą ,,Magic and Ecology for CRASSH”.

Rupert veiklas remia Lietuvos kultūros taryba
Partneriai: Vilniaus dailės akademija, „Vilnius Tech“, „Tech Zity“