Alternatyvios edukacijos programos dalyviai Kintai Arts rezidencijoje

Rupert 6-osios alternatyvios edukacijos programos dalyviai Monika Janulevičiūtė ir Antanas Lučiūnas, Milda Januševičiūtė, Ona Juciūtė, Marjolein van der Loo, Vytautas Stakutis, Rytis Urbanskas, Naglis Kristijonas Zakaras kartu su programos kuratoriumi Adomu Narkevičiumi ir asistuojančia kuratore Giulia Civardi liepos 23 – 26 dienomis viešės ir dirbs Kintai Arts rezidencijoje Kintuose.

Tarp keturias dienas truksiančių užsiėmimų numatomos dirbtuvės ir diskusijos skirtos pasiruošti 6-sios alternatyvios edukacijos programos dalyvių baigiamajai parodai Rupert meno ir edukacijos centre rugsėjo 13-15 dienomis. Juos sudarys dalyvių individualių meninių projektų tematinių, konceptualių ašių ir produkcijos aptarimas, ryšių su galimais jų kūrinių produkcijos partneriais ir rėmėjais užmezgimas ir grupinės edukacinės veiklos. Tarp jų profesoriaus Rick Dolphijn ir kitų naujojo materializmo tekstų skaitymai ir diskusijos. Kelionę užbaigs diskusija apie meno edukacijos galimybes Lietuvoje su programos dalyviais, vietos bendruomene, Kintai Arts rezidentais ir kuratoriais.

Rupert alternatyvios edukacijos programą remia Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Rupert dėkoja Kintai Arts už bendradarbiavimą.