Anastasija Sosunova

Anastasija Sosunova (Lietuva) – menininkė gyvenanti Vilniuje. Kūrybinėje praktikoje Anastasija dirba su video, instaliacijomis, derina rašymo praktiką, grafiką, gilinasi į bendruomenių ir tapatybių formavimosi būdus, vystymąsi ir trūkumus. Rupert rezidencijoje ji kurs naujus objektus, kuriuose tyrinės privataus ir viešo priklausymo sąlygas miesto ir priemiesčių aplinkoje. Interpretuodama kūnų paliktus ženklus ir gestus, Anastasija gilinsis, kaip mainantis politiniam ir ekonominiam vietos regiono klimatui, kito teritorijos, sienos bei asmeninės erdvės sąvokos.