Atviras kvietimas dalyvauti 7-ojoje Rupert alternatyvios edukacijos programoje

Rupert maloniai kviečia teikti paraiškas į 7-ąją Rupert alternatyvios edukacijos programą, kuri vyks 2019 metų kovo – rugsėjo mėnesiais. Laukiame jūsų paraiškų iki vasario 15 dienos (penktadienio) vidurnakčio. Rupert alternatyvios edukacijos programa – para-akademinė edukacinė platforma, apjungianti savarankišką mokymąsi, kūrybinę praktiką, tarpdisciplininius mainus ir profesinį tobulėjimą. Kiekvienais metais kintančia programa Rupert siekia reaguoti į svarbius vietos bei tarptautinio kultūrinio lauko ir nūdienos klausimus, judant ten, kur dalyviai ją kreipia. Šių metų programos tema – meninių iniciatyvų ir institucijų vaidmuo globalaus politinio ir ekologinio nestabilumo laikais. Programa skirta kūrybinėse ar tarpdisciplininėse srityse dirbantiems kuratoriams, rašytojams, meno kritikams, teoretikams, žurnalistams, meno vadybininkams, meninių iniciatyvų bei platformų steigėjams, o taip pat menininkams bei kitų sričių tyrėjams.

Plačiau apie programą:

7-ojoje Rupert alternatyvios edukacijos programoje norime apmąstyti tarptautinio šiuolaikinio meno lauko klausimus bei skirti dėmesio vietos kultūros lauko realijoms. Lietuvos meno lauke įžvelgiame naujų iniciatyvų, kritiškų balsų ir kuratorinių vizijų poreikį, todėl šį kartą teikti paraiškas į 7-ąją Rupert alternatyvios edukacijos programą kviečiame jaunuosius kuratorius, rašytojus, meno kritikus, teoretikus, žurnalistus, meno vadybininkus, meninių iniciatyvų bei platformų steigėjus, o taip pat – kitų sričių tyrėjus ir kūrėjus.

Šiais metais Rupert alternatyvios edukacijos programą kreipiame link besikeičiančio kultūros ir meno institucijų bei individualių praktikų vaidmens globalaus politinio nestabilumo laikais apsvarstymo. Klausiame, kokias kūrybines ir vaizduotės sąlygas mes galime pasitelkti ir vieni kitiems suteikti. Kaip, pasinaudojant savo įgūdžiais ir mus supančiomis galimybėmis, galime ne tik aktyviai dalyvauti, bet ir keisti kultūrinę aplinką? Pasitelkiant vietos ir tarptautinių lektorių, menininkų, rašytojų bei kuratorių žiniomis bei patirtimi, sieksime suformuoti polifonišką politiškai ar socialiai angažuotų vizijų vaizdą bei, tikimės, įgalinančias trajektorijas individualiems ir bendriems dalyvių projektams.

Programoje jungiamos meno, kitų humanitarinių ir tiksliųjų mokslų žinios, meninės raiškos formos, skatinami dialogiški ir savi-kritiški mainai formalių ir neformalių susitikimų bei kitokių susidūrimų metu. Dalyviai atsiduria kūrybingoje Rupert bendruomenėje, kurią sudaro rezidentai, parodose dalyvaujantys menininkai, paskaitų bei kitų renginių svečiai. Tai yra vienas išskirtinių ir esminių jiems suteikiamų resursų, kuris leidžia realizuoti savo kūrybinius projektus ir be didelių finansinių ar kitokių išteklių. Programą sudarys viešos paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, seminarai, renginiai ir menininkų studijų vizitai su Lietuvos ir tarptautiniais svečiais. Vietoje vieno pristatymo programos pabaigoje, dalyviai savo projektus įgyvendins programos eigoje, išbandant, patiriant ir mokantis iš to, kas pasiteisina ar ne, priimant už kampo visada stygsančią nesėkmės galimybę.

Para-akademiška programos prigimtis siūlo teikiantiems paraišką save laikyti aktyviais programos dalyviais, galinčiais keisti jos kryptį ar pagreitį, o ne studentais ar mokiniais. Kaip ir anksčiau, alternatyvios edukacijos programa judės ten, kur dalyviai ją kreips, todėl pradinė tema – tik impulsas, kuris gali keistis ir turbūt transformuosis pagal dalyvių žingeidumą ir poreikius. Taip pat tai reiškia, kad programa gali būti suderinama su kūrybine veikla, studijomis ar darbu. Visgi, jai turėtų būti teikiama pirmenybė.

7-ąją alternatyvios edukacijos programos laidą kuruoja Rupert kuratorių komanda (Kotryna Markevičiūtė, Adomas Narkevičius, Yates Norton), koordinuoja Adomas Narkevičius. Jos metu savo žiniomis dalinsis Kate Cooper, Povilas Dikavičius, Victoria Ivanova, Ana Teixeira Pinto, Àngels Miralda Tena, Monika Kalinauskaitė, Maria Sarycheva, Candace Goodrich ir kiti vietos bei tarptautiniai mentoriai, apie kuriuos bus pranešta kiek vėliau. Jie dalyvius kvies į paskaitas, skaitymų sesijas, kūrybines dirbtuves, keliones ar įtrauks dalyvius į laisvo pobūdžio pokalbius ir diskusijas. Likusią programos dalį kursite ir kuruosite jūs – programos dalyviai.

Lauksime jūsų paraiškų. Jei nesi menininkas, kuratorius ar rašytojas, nebijok kandidatuoti, Rupert bendradarbiauja su kūrybingais įvairių sričių atstovais.

PROGRAMOS TRUKMĖ

2019 m. kovo 12 d. – rugsėjo 9 d. Būtinas dalyvavimas bent 80% programos veiklų ir užsiėmimų. Tai gali užimti apie 20-40 val./mėn.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS

iki 2019 m. vasario 15 d. (penktadienio vidurnakčio)

PARAIŠKŲ TEIKIMO PROCEDŪRA

Prašome siųsti užpildytas paraiškas (paraiškos forma yra prieinama čia), CV ir portfolio (ne daugiau 5 projektų ar tekstų), el. paštu info@rupert.lt iki 2019 m. vasario 15 d. (penktadienio) vidurnakčio. Apie gautas paraiškas kandidatus informuosime el. paštu. Kandidatai, pakviesti į interviu, bus informuojami atskirai. Galutiniai atrankos rezultatai bus skelbiami kovo pradžioje.

ATRANKOS KRITERIJAI

Programos kandidatai privalo laisvai vartoti anglų kalbą (oficialūs užsienio kalbos mokėjimo įvertinimai nėra būtini). Programos metu dalyviai privalo gyventi Vilniuje arba netoli jo ir dalyvauti ne mažiau kaip 80% programos užsiėmimų. Dalyviai iš užsienio privalo būti iš Europos Sąjungos šalių arba pasirūpinti viza, leidžiančia jiems praleisti programos laiką Lietuvoje. Aukštasis išsilavinimas nėra būtinas, tačiau į profesinius pasiekimus bei savarankiško darbo patirtį bus atsižvelgiama.

Rupert alternatyvios edukacijos programa dalyviams yra nemokama. Rupert veiklą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Rupert alternatyvios edukacijos programą remia Vilniaus savivaldybė, Rupert labdaringos vakarienės svečiai ir kiti rėmėjai.

Jei turite klausimų, drąsiai kreipkitės į mus adresu info@rupert.lt

Nuotrauka: 6-osios alternatyvios edukacijos parodos Savas žmogus už durų atidarymo akimirka, 2018, Andrej Vasilenko