Atviras kvietimas. Rupert rezidencijų programa 2018 (Liepa-Gruodis)

Rupert rezidencijų programa skirta tarptautiškai ir Lietuvoje dirbantiems praktikams ir mąstytojams: menininkams, kuratoriams, rašytojams, garso menininkams, kultūros vadybininkams, akademikams. Programa suteikia galimybę gyventi ir dirbti Vilniuje vystant individualius projektus ir įtraukia Baltijos regiono šiuolaikinio meno lauką.

Rezidentai taip pat kviečiami prisijungti prie Rupert alternatyvios edukacijos, parodų ir viešosios programų, jų metų rezidentai gali dalyvauti paskaitose, diskusijose ir kūrybinėse dirbtuvėse su pasaulyje žinomais kuratoriais, menininkais, mąstytojais. Šias programas apjungia ir į priekį veda ilgalaikis Rupert tikslas sichronizuoti vietinį ir tarptautinį šiuolaikinio meno laukus, t.y., sudaryti sąlygas plėtoti pokalbius tarp vietos ir tarptautinių menininkų, meno institucijų bei pačių rezidentų, užtikrinant dinamišką ir vaisingą apsikeitimą idėjomis, jų vystymą iki apčiuopiamų meninių rezultatų.

Rupert įsikūręs vaizdingame Valakampių rajone, arti aktyvaus miesto kultūrinio centro, prie pat Neries upės bei mažo paplūdimio, apsupto laukų ir miško. Menininkų rezidencijos įrengtos apdovanojimus pelniusio Lietuvos architekto Audriaus Ambraso Pakrantės kūrybinių industrijų centro pastate, tapusio namais ne vienai žinomai kūrybinių industrijų kompanijai. Kiekvienam rezidentui suteikiama studija su antresole (iš viso užimanti apie 52 kv. metrus), kuria leidžiama naudotis kaip kūrybos ir tyrimų erdve visos rezidencijos metu. Visose studijose yra baldai ir nemokamas bevielis internetas. Pastate taip pat yra skaitykla, susitikimų kambarys ir virtuvė, kuria gali naudotis rezidentai. Taip pat rezidentams leidžiama naudotis Apple kompiuteriais studijose, mobiliais telefonais su SIM kortele ir Rupert dviračiais.
Daugiau nei pusė rezidencijų yra nemokamos dėka dalinės Lietuvos kultūros tarybos paramos rezidencijų ir kitų rėmėjų paramos. Likusios rezidencijos kainuoja 450 EUR per mėnesį. Rupert rezidentams suteikiama studija kūrybai, administracinė pagalba, įrankiai ir rengiami bent du Rupert ir kviestinių kuratorių susitikimai su rezidentu per mėnesį. Rezidentai turi patys pasirūpinti savo kasdieninėmis bei kelionės išlaidomis. Rupert komanda gali suteikti rekomendacinius laiškus būsimiems rezidentams, teikiantiems paraiškas savo rezidencijos projekto finansavimui.

Rupert meno ir edukacijos centras funkcionuoja kaip platforma žinių ir praktikų mainams tarp vietos ir tarptautinio meno kontekstų. Rupert siekia formuoti ir stiprinti ryšius tarp įvairių sričių meno profesionalų ir kitų už meninės veiklos ribų dirbančių organizacijų, institucijų Vilniuje ir už jo ribų. Vienas pagrindinių Rupert tikslų – apjungti du dažnai atsietus meninės veiklos aspektus: sukurti aplinką betarpiškam pokalbiui tarp meno profesionalų, žinių ir idėjų mainams, o tuo pačiu šias naujai įgytas patirtis, idėjas ir bendradarbiavimus paversti konkrečiais meniniais, socialiniais, bendruomeniniais projektais, menine produkcija, parodomis ar kitaip meno bendruomenei ir plačiajai visuomenei pristatomais rezultatais.

REZIDENCIJOS TRUKMĖ

Individualios rezidencijos gali trukti nuo 1 iki 3 mėnesių, ypatingais atvejais, ir ilgesnį laikotarpį. Rezidentų prašoma pasiūlyti jiems tinkamą rezidencijos datą ir trukmę, kuri galėtų būti paskirta atsižvelgiant į studijų užimtumą bei tvarkaraštį. Individualiai rezidencijai paraišką gali teikti ir menininkų kolektyvai (iki 4 žmonių). Rezidencijos vyks 2018 m. liepos 1 d. – gruodžio 31 d.

KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ

Prašome užpildytą paraiškos formą (Residency application form 2018) kartu su CV, portfolio (ne daugiau kaip 5-ų darbų, nuotraukų skaičius neribojamas) ir paraiškos mokesčio mokėjimo išrašą, siųsti el. paštu residencies@rupert.lt iki 2018 m. sausio 31 d., trečiadienio vidurnakčio. Prašome visus dokumentus pildyti anglų kalba ir kiekvieno failo pavadinimo pradžioje įrašyti savo pavardę.

Taikomas 10-ies eurų paraiškos mokestis. Sumokėti galima per PayPal iki sausio 31 d. arba banko pavedimu.

PayPal - The safer, easier way to pay online!

Atrinkti kandidatai bus pakviesti į Skype interviu su atrankos komisija, sudaromą iš kviestinio meno profesionalo ir Rupert komandos narių. Interviu vyks netrukus po paraiškų priėmimo pabaigos.

LTK_Logotipas(6)