Atviras kvietimas teikti paraiškas į 5-ąją Rupert alternatyvios edukacijos programą

Maloniai kviečiame visus norinčius teikti paraiškas į 5-ąją Rupert alternatyvios edukacijos programą, vyksiančią 2017 metų pavasarį-rudenį. Paraiškų laukiame iki balandžio 6 dienos.

Rupert alternatyvios edukacijos programa siekiama skatinti ir apjungti savarankišką mokymąsi, tarpdisciplininius mainus ir profesinį tobulėjimą. Programos tikslas – padėti pamatus teoriniams ir praktiniams mainams, pakviesti kultūros lauko žaidėjus iš skirtingų pasaulio vietų į Vilnių bei sukurti palankias sąlygas kūrėjų asmeninių projektų – meno kūrinių, parodų, leidinių, institucijų – įgyvendinimui. Rupert edukacinės programos pagrindą sudaro reguliariai vykstančios vietos bei užsienio lektorių vedamos paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, susitikimai ir apsilankymai menininkų dirbtuvėse, o taipogi programos dalyvių inicijuotos veiklos. Programoje yra dalyvavę žymūs meno lauko atstovai, tarp kurių: Travis Jeppesen, Claire Bishop, Dora Garcia, Nina Power, Danas ir Lia Perjovschi, Kristupas Sabolius, Mårtenas Spångbergas, Lina Lapelytė ir kt. Rupert viešoji programa kasmet įtraukia apytiksliai 40 menininkų, rašytojų, kuratorių, akademikų ir kitų sričių tyrėjų, kasmet svariai prisidedančių prie parodų, rezidencijų ir viešos programos veiklų. Edukacinės programos metu pristatomi programos dalyvių baigiamieji projektai – parodos, kūrybinės dirbtuvės ir meno laboratorijos – kurių sėkmingą įgyvendinimą užtikrina Rupert, bendradarbiaudama su užsienio arba Lietuvos organizacijomis partnerėmis. Praėjusių programos laidų dalyviai lankėsi ir įgyvendino projektus meno erdvėse „Studio-X“ (Niujorkas), „Komplot“ (Briuselis), „Bauhaus“ (Varšuva), o taip pat bendradarbiavimo su Lietuvos meno institucijomis ir erdvėmis.

Patirtis, įgauta rengiant ankstesnes programos laidas, parodė, kad programos kandidatus vertėtų laikyti dalyviais, o ne studentais. Kandidatams derėtų Rupert edukacinę programą priimti kaip žinių ir patirties ir apsikeitimo mintimis šaltinį, o ne profesinį parengimą. Programos metu tiek Rupert komanda, tiek programos dalyviai, susiduria su iššūkiu ir troškimu įgyvendinti neįmanomą. Rupert edukacinė programa – tai proga padėti vieni kitiems įgyvendinti šį tikslą.

Kiekvienais metais mes perkuriame edukacijos modelį, kad prisitaikytume prie dalyvių ir jų interesų lauko, tyrinėdami vis naujas įtrauktumo ir mokymosi formas, programa visad lieka nukreipta padėti jauniems menininkams vystyti savo meninę praktiką, sudarant sąlygas formaliems ir neformaliems mainams tarp jų, meno teoretikų, kuratorių, rašytojų, mokslininkų, užsienio menininkų ir vietos bendruomenės. Šiais metais skirsime dėmesį dabartinei šiuolaikinio meno situacijai, estetinėms ir politinėms priemonėms išjudėti iš nusistovėjusios „dabarties“ arba pradėti ją perkonstruoti; Lietuvos regionų psichogeografijoms ir besikeičiančioms jų bendruomenėms; žinojimo sistemų virsmams, pradedant nuo pačių abstrakčiausių kaip pati kalba iki labai konkrečių. Nepaisant to, alternatyvios edukacijos programa visad seka paskui savo dalyvius, tad tai yra tik pradiniai impulsai, kurie gali keistis ir turbūt persimainys į kažką visai kito, pagal jūsų žingeidumą ir poreikius.

5-ojoje alternatyvios edukacijos programos laidą kuruos Adomas Narkevičius, o dėstys Suhail Malikas, Hanna Kaljo, Julijonas Urbonas, Jasmine Picot-Chapman, Jolanta Zabarskaitė, Justė Jonutytė, Jonas Žakaitis ir kiti vietiniai bei tarptautiniai vadovai apie kuriuos bus pranešta kiek vėliau. Jie dalyvius kvies į paskaitas, skaitymų sesijas, kūrybines dirbtuves, keliones ar įtrauks dalyvius į laisvo pobūdžio pokalbiu ir diskusijas. Likusią programos dalį kursite ir kuruosite jūs – programos dalyviai.

Lauksime jūsų paraiškų! Jei nesi menininkas, kuratorius ar rašytojas, nebijok kandidatuoti, Rupert bendradarbiauja su kūrybingais įvairių sričių atstovais.

PROGRAMOS TRUKMĖ
Du tęstinės programos trimestrai. Pavasario 2017 m. balandis – birželis. Rudens 2017 m. rugsėjis – lapkritis (pageidautinas dalyvavimas abiejuose programos trimestruose)

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS
iki balandžio 6 d. (ketvirtadienio vidurnakčio)

PARAIŠKŲ TEIKIMO PROCEDŪRA

Prašome siųsti paraiškas (paraiškos šablonas prieinamas čia: application form), CV (anglų kalba) ir portfolio (ne daugiau 5 darbų), el. paštu info@rupert.lt iki 2017 m. balandžio 6 d. (ketvirtadienio) vidurnakčio. Apie gautas paraiškas kandidatus informuosime el. paštu. Kandidatai, pakviesti į interviu, bus informuojami atskirai. Galutiniai atrankos rezultatai bus skelbiami vasario mėnesį.

ATRANKOS KRITERIJAI

Programos kandidatai privalo laisvai vartoti anglų kalbą (oficialūs užsienio kalbos mokėjimo įvertinimai nėra būtini). Programos metu dalyviai privalo gyventi Vilniuje arba netoli jo ir dalyvauti ne mažiau kaip 80% programos renginių. Dalyviai iš užsienio privalo būti iš Europos sąjungos šalių arba pasirūpinti viza, leidžiančia jiems praleisti programos laiką Lietuvoje. Aukštasis išsilavinimas nėra būtinas, tačiau į profesinius pasiekimus bei savarankiško darbo patirtį bus atsižvelgiama.

Rupert alternatyvios edukacijos programa yra nemokama!

Jei turite klausimų, drąsiai kreipkitės adresu info@rupert.lt