Atviras kvietimas teikti paraiškas į Rupert rezidenciją 2021 m.

Rupert rezidencijų programa yra skirta Lietuvos ir tarptautiniams meno kūrėjams ir mąstytojams: menininkams, kuratoriams, rašytojams, tyrėjams ir kitų kūrybinių veiklų atstovams. Programa suteikia galimybę 1-3 mėnesius kurti ir gyventi Vilniuje, vykdyti individualius projektus ir įsitraukti į Vilniaus bei regiono šiuolaikinio meno lauką.

Rezidencijų metu dalyviai šalia individualių veiklų taip pat kviečiami prisijungti prie kitų Rupert programų, dalyvauti paskaitose, diskusijose ir kūrybinėse dirbtuvėse su užsienio ir vietos kuratoriais, menininkais, tyrėjais bei patiems tapti mentoriais ir veiklų iniciatoriais Rupert programų rėmuose.

Teikdami paraišką būsimi rezidentai kviečiami nurodyti, ar jų siūlomas projektas Rupert rezidencijai yra orientuotas į naujų kūrinių produkciją, kuriai būtų reikalingos tam tikros medžiagos ir kūrybinės sąlygos, ar į tyrimą. Taip pat apsvarstyti norimą rezidencijos trukmę, atsižvelgiant į tai, ar ketinama pristatyti savo projektą (surengti atviras dirbtuves, seminarą, pokalbį, pristatyti naują meno kūrinį ir t.t.) rezidencijos metu. Ypač svarbu, jog Rupert rezidentai savo projektais siektų įsilieti ir reaguoti į Vilniaus ir viso regiono šiuolaikinio meno lauko procesus, į Vilniaus ir jo apylinkių vietos specifiką bei savo projektuose demonstruotų įžvalgų šiuolaikinio meno metodų įsisavinimą bei su juo supažindintų visuomenę ir meno bendruomenę.

2021 m. Rupert programose, tarp jų ir rezidentų individualiuose projektuose, kviesime apmąstyti ritualo, magiškumo, fikcijos ir fantazijos temas, jų reikšmę meninėje praktikoje. Pasak filosofo Federico Campagna, šios sąvokos padeda suvokti ir iš naujo įvertinti, kas, mūsų manymu, šiandien yra natūralu ir tikra. Paraiškos nesusijusios su šiomis temos taip pat yra labai laukiamos ir neturėtų riboti projektų teminių ir praktinių rėmų.

APIE RUPERT

Rupert rezidencija įsikūrusi vaizdingame Valakampių rajone, arti aktyvaus miesto kultūrinio centro, prie pat Neries upės bei mažo paplūdimio, apsupta laukų ir miško. Menininkų rezidencijos įrengtos apdovanojimus pelniusio Lietuvos architekto Audriaus Ambraso kūrybinių industrijų centro pastate „Pakrantė“, tapusio buveine ne vienai žinomai kūrybinių industrijų kompanijai. Kiekvienam rezidentui suteikiama studija su antresole (iš viso užimanti apie 52 kv. metrus), kuria leidžiama naudotis kaip kūrybos ir tyrimų erdve visos rezidencijos metu. Visose studijose yra baldai ir nemokamas bevielis internetas. Iš viso rezidencijoje yra trys individualios studijos. Pastate taip pat yra skaitykla, susitikimų kambarys ir virtuvė, kuria gali naudotis rezidentai. Papildomai Rupert rezidentams suteikiama administracinė pagalba, įrankiai ir rengiami bent du Rupert ir kviestinių kuratorių susitikimai su rezidentu per mėnesį.

Šiame paraiškų teikimo etape, visos rezidencijos yra nemokamos dėka Lietuvos kultūros tarybos paramos, kūrybinių industrijų centro „Pakrantė“  suteiktos erdvės ir kitų rėmėjų paramos. Tačiau rezidentai turi patys pasirūpinti savo kasdieninėmis bei kelionės išlaidomis. Rupert komanda gali suteikti rekomendacinius laiškus būsimiems rezidentams, teikiantiems paraiškas savo rezidencijos projekto finansavimui. 

Dėka šio raundo partnerių Goethe’s instituto Lietuvoje, keliems atrinktiems menininkams iš Vokietijos bus suteikiama papildoma parama. 

REZIDENCIJOS TRUKMĖ

Individualios rezidencijos gali trukti nuo 1 iki 3 mėnesių, ypatingais atvejais ir ilgesnį laikotarpį. Aplikuojančių prašoma pasiūlyti jiems tinkamą rezidencijos datą ir trukmę, kuri galėtų būti paskirta atsižvelgiant į studijų užimtumą bei tvarkaraštį. Individualiai rezidencijai paraišką gali pateikti ir menininkų kolektyvai (iki 4 žmonių). Tačiau tokiu atveju kolektyvui suteikiama tik viena rezidencijos studija. Rezidencijos vyks 2021 m. sausio 1 d. – birželio 30 d. Kvietimas teikti paraiškas antrajam 2021 m. pusmečiui bus skelbiamas kitų metų pradžioje. 

KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ

Prašome užpildytą paraiškos formą kartu su CV, portfolio (pristatyti ne daugiau kaip 5 kūrinius ar kūrybinius projektus, nuotraukų skaičius neribojamas) ir paraiškos mokesčio mokėjimo išrašą, siųsti el. paštu residencies@rupert.lt iki 2020 m. gegužės 31 d., sekmadienio vidurnakčio. Prašome visus dokumentus pildyti anglų arba lietuvių kalbomis ir juos atsiųsti kaip vieną PDF dokumentą (bendras dokumento dydis negali viršyti 15 mb).

Taikomas 15 EUR paraiškos administracinis mokestis. Sumokėti galite per PayPal arba banko pavedimu iki gegužės 31 d.

Atrinkti kandidatai bus pakviesti į virtualius arba gyvus interviu su atrankos komisija, sudaromą iš kviestinių meno ekspertų ir Rupert komandos narių. Atrankos rezultatai bus paskelbti 2020 m. liepos mėnesio pabaigoje.