Cara Tolmie

Cara Tolmie eksperimentuoja performanso, eksperimentinės muzikos ir judančio vaizdinio sankirtose. Jos kūriniai tyrinėja įvietintas performanso kūrimo proceso sąlygas, ieškant būdų įgarsinti ir įterpti savo kūną taip, kad jos pasiektų politines ir poetines fizinės, rašytinės bei muzikinės kalbų galimybes. 
Ruperte ji plėtojo jau pradėtą tyrimą ir eksperimentaciją, kurie kvestionuoja, kokius/kieno/kuriuos poveikius ir kalbas dainuojantis balsas atlieka kaip lokus ir tikrina, kaip performatyvus kūnas gali suardyti šio balso naudos tėkmę.