Elvia Wilk

Elvia Wilk – Berlyne gyvenanti ir dirbanti rašytoja, tirianti meno kūrybos etiką santykyje su naujausiomis technologijomis. Taip pat ji rašo tokiems leidiniams kaip FriezeArtforumE-Flux ir Die Zeit, yra Rhizome redaktorė ir Transmediale leidinių redaktorė

Ruperte Elvia redaguoja savo pirmosios novelės galutinį juodraštį ir inscenizuoja knygos scenarijų LARP (ang. – Live-Action Roleplay, liet. – tiesioginio veiksmo vaidmenų) žaidimo, dirbtuvių forma.