Gabrielė Adomaitytė

Menininkė 2017 m. baigė skulptūros studijas Vilniaus dailės akademijoje, šiuo metu gyvena ir dirba Amsterdame, kur iki 2019 m. pavasario dalyvavo „De Ateliers“ rezidencijoje. Nuolat kvestionuodama tapybos galimybes ir vaizdo reprezentacijos klausimus, menininkė tiria aplinką stebėdama materijos ir skaitmenizacijos susikirtimo realybėje taškus bei gvildena savo ir kitų žmonių gyvenimiškas istorijas per artefaktus, dokumentus ir antropologiniais bei semiotiniais metodais paremtus tyrimus. Rupert rezidencijos metu G. Adomaitytė vykdys projektą, susijusį su vaizdų ir patirčių archyvavimo sistemomis. Projekto ašis – vieno autentiško archyvo analizė: žmogaus, gyvenčio Lietuvoje ir savo kasdienybę filmuojančio per sovietinių technologijų ir transporto istorijos prizmę, dokumentika.