Gabrielė Labanauskaitė-Diena

1

kadaise parskridau iš
meksiko į niujorką
prisižiūrėjusi ryškių gyvenimų
deja
tik
fridos kahlo
ir
diego rivieros
muziejuose

niujorke gyvenau vieną
vasarą
kūriau
daug
draugų tada
neturėjau
tik vieną rašiklį ir pažįstamą
dailinininką
lietuvių kilmės

grįžus iš ryškių pietiečių
namelių
megapolin
sulaukiu skambučio
iš dailininko
sako
šiandien einam pas meką
pasisėdėti
gal
einam kartu
supažindinsim

kas aš kas mekas
kas mekas
kas aš
tada mano
galvoje
prasisuko
mintis kad daug
tokių kaip aš jis
sutinka
o šiandien viena tokia po
kelionės vos
ant kojų
pastovinti
gal kitą
kartą
išlemenau

dabar abu
ir poetas
ir dailininkas
jau yra
mirę
o viskas būtų buvę
į temą
galvoju
tik ne
nuovargis ir ne
mirtis

2

kas jis
kas aš
kas jis
kas aš
kas jis
kas aš
kas jis
š
s
š
s
š
s
s
s
s
s

3

4
kas jis

kodėl aš

jis

kodėl

5

kas ta/s kas ji/s

6

šeši kvadratai

7