Joshua Schwebel kūrybinės dirbtuvės „Teisės sąvokomis: menininko sutartis“

Rupert maloniai kviečia į kritines dirbtuves „Teisės sąvokomis: menininko sutartis“, kurias ves Rupert reziduojantis menininkas Joshua Schwebel. Renginys vyks gegužės 14 dieną Rupert 4-oje studijoje (Pakrantės pastato antras aukštas, Vaidilutės g. 79) nuo 18 iki 21 valandos. Dirbtuvės organizuojamos kaip Rupert 7-osios alternatyvios edukacijos programos dalis. Renginys nemokamas, dėl riboto vietų kiekio reikalinga registracija. Norėdami registruotis ar užduoti papildomų klausimų, drąsiai kreipkitės į info@rupert.lt. Jūsų laiškų lauksime iki gegužės 13 dienos. Renginys vyks anglų kalba.

Šių dirbtuvių metu mes nagrinėsime menininko sutartį, kaip meninį bei juridinį pavidalą. Menininkai pasitelkia sutartis savo kūriniuose kaip formą, kuri aproprijuoja juridinę galią apibrėžti kūrinio ribas. Kai parodos organizuojamos profesionaliuose kontekstuose, sutartis taip pat gali apibrėžti lūkesčius ir sąlygas, kurių laikantis kūrinys yra gaminamas, rodomas, įtvirtinama jo autorystė. Tai įrankis, kuriuo naudodamiesi menininkai ir meno organizacijos gali medijuoti galią, susitarti ir įtvirtinti konkretų jos santykį. Mes apžvelgsime šių susitarimų formų įvairovę ir aptarsime jų naudą, taip pat svarstysime, ar jie yra pritaikomi šiandienos meno erdvėje.

Diskutuosime šiomis temomis: kokiais būdais sutartis gali būti panaudota kaip radikali galios perskirstymo forma meno lauke? Kaip sutarčių trūkumas kuria pilkasias zonas ir kenkia skaidrumui? Ar meninių veiklų biurokratizacija griauna, ar vis dėlto, paremia kūrybingumą?

Nagrinėsime Kanados menininko statuso teisės aktą, Seth Siegelaub menininko sutartį ir standartinę parodos sutartį kaip iliustratyvius pavyzdžius. Kartu sudarysime problemų, kurias spręsti padėtų sutartys, sąrašą. Tarp nagrinėjamų menininkų ir kūrinių: Jesper Alvaers „Darbas, darbas, darbas“, Ben Kinmont „Etika projektinėse meno praktikose“.

Joshua Schwebel gyvena ir kuria Berlyne bei Monrealyje. Menininkas dažnai inicijuoja įvietintas intervencijas, instaliacijas kaip įerdvintą ir dalyvaujamąją kritiką meno galerijų ir muziejų praktikai bei menininkams suteikiamoms sąlygoms. Schwebel įgijo magistro laipsnį NSCAD University, bakalauro – Concordia University. Jo magistrinis kūrinys sukėlė aštrią reakciją – Joshua Schwebel išeksponavo Anna Leonowens Gallery visiškai tuščią, be jokios užuominos į meninį darbą, atitinkantį laipsniui reikalingus kriterijus. Nuo to laiko, jo kūryba toliau kuria akistatas tarp meno pateikimo ir atpažinimo per intervencijas, slaptas cirkuliacijas, atsitraukimus ir perkėlimus. Šie veiksmai ir atitinkamos jų dokumentacijų formos nurodo į įtampos taškus tarp kūrinio reikšmės (ar svarbos) ir jos konstravimo. Rupert rezidencijos metu, jis domisi Lietuvoje menininkų įkurtomis erdvėmis, jų savęs išlaikymo šaltiniais, veikimo būdais viduje ar už įprastų šiuolaikinio meno institucinių modelių.

Joshua Schwebel rezidenciją remia Kanados kultūros taryba ir Office of the Canadian Embassy to Lithuania. Rupert veiklą dalinai remia Lietuvos kultūros taryba. 7-ąją alternatyvios edukacijos programą remia Vilniaus miesto savivaldybė ir Rupert labdaringos vakarienės svečiai ir kiti rėmėjai.