Kvietimas teikti paraiškas į Rupert rezidencijų programą 2020 m.

Rupert rezidencijų programa yra skirta Lietuvos ir tarptautiniams meno kūrėjams ir mąstytojams: menininkams, rašytojams, tyrėjams, kuratoriams, akademikams, kultūros vadybininkams. Programa suteikia galimybę kurti ir gyventi Vilniuje, vykdant individualius projektus ir įsitraukiant į Vilniaus bei regiono šiuolaikinio meno lauką. Rupert rezidentai turi galimybę dalyvauti Rupert alternatyvios edukacijos ir viešose programose: tarptautiniu mastu pripažintų lektorių, kuratorių, menininkų, mąstytojų paskaitose, seminaruose, dirbtuvėse. Su Rupert kuratorių komandos tarpininkavimu rezidentai gali tapti mentoriais ar pranešėjais Rupert edukacinėse veiklose.

Nuo pat pradžių, Rupert meno ir edukacijos centro tikslas buvo sudaryti diskusijų ir bendradarbiavimo galimybes tarp rezidentų, vietos ir tarptautinių menininkų ir meno organizacijų bei tarp kitų kultūros, mokslo ir disciplinų atstovų. Rupert kuria ir stiprina ryšius tarp plataus spektro kūrybinių laukų ir disciplinų, kurios įprastai laikomos ne kūrybinėmis. Vykdomomis programomis siekia apjungti du dažnai atsietus meninės veiklos aspektus: sukurti aplinką betarpiškam pokalbiui tarp meno profesionalų, žinių ir idėjų mainams, tuo pačiu šias naujai įgytas patirtis, idėjas ir bendradarbiavimus paverčiant konkrečiais meniniais, socialiniais, bendruomeniniais projektais, menine produkcija, parodomis ar kitaip meno bendruomenei ir visuomenei pristatomais rezultatais.

Teikdami paraišką būsimi rezidentai kviečiami nurodyti, ar jų siūlomas projektas Rupert rezidencijai yra orientuotas į naujų kūrinių produkciją, kuriai būtų reikalingos tam tikros medžiagos ir kūrybinės sąlygos, ar į tyrimą. Taip pat apsvarstyti norimą rezidencijos trukmę, atsižvelgiant į tai, ar ketinama pristatyti savo projektą (surengti atviras dirbtuves, seminarą, pokalbį, pristatyti naują meno kūrinį ir t.t.) rezidencijos metu. Ypač svarbu, jog Rupert rezidentai savo projektais siektų įsilieti ir reaguoti į Vilniaus ir viso regiono šiuolaikinio meno lauko procesus, į Vilniaus ir jo apylinkių vietos specifiką bei savo projektuose demonstruotų įžvalgų šiuolaikinio meno metodų įsisavinimą bei su juo supažindintų visuomenę ir meno bendruomenę.

2020 m. paskaitų, seminarų, kūrybinių dirbtuvių ir tarp-institucinių mainų metu, Rupert viešoji ir alternatyvios edukacijos programos skirs dėmesį svetingumo, globos ir bendražmogiškumo temoms ir praktikoms. Šioms temoms aptarti siūlysime kelias prieigas: negalios teisių judėjimų ir diskursų perspektyvą bei besikeičiančią svetingumo, globos, bendrabūvio sąvokų reikšmę dabartiniame politiniame ir socio-ekonominiame Baltijos regiono klimate. Regiono, kuris per pastaruosius dešimtmečius ryžtingai priima neoliberalios politikos modelius valstybiniais lygmenimis. Paraiškos, nesusijusios su šiomis kitais metais Rupert programose nagrinėjamomis temos, taip pat labai laukiamos.

Rupert rezidencija įsikūrusi vaizdingame Valakampių rajone, arti aktyvaus miesto kultūrinio centro, prie pat Neries upės bei mažo paplūdimio, apsupta laukų ir miško. Menininkų rezidencijos įrengtos apdovanojimus pelniusio Lietuvos architekto Audriaus Ambraso Pakrantės kūrybinių industrijų centro pastate, tapusio buveine ne vienai žinomai kūrybinių industrijų kompanijai. Kiekvienam rezidentui suteikiama studija su antresole (iš viso užimanti apie 52 kv. metrus), kuria leidžiama naudotis kaip kūrybos ir tyrimų erdve visos rezidencijos metu. Visose studijose yra baldai ir nemokamas bevielis internetas. Pastate taip pat yra skaitykla, susitikimų kambarys ir virtuvė, kuria gali naudotis rezidentai. Taip pat rezidentams leidžiama naudotis Apple kompiuteriais studijose, mobiliais telefonais su SIM kortele ir Rupert dviračiais.

Šiame paraiškų teikimo etape, visos rezidencijos yra nemokamos dėka dalinės Lietuvos kultūros tarybos ir kitų rėmėjų paramos. Rupert rezidentams suteikiama studija kūrybai, administracinė pagalba, įrankiai ir rengiami bent du Rupert ir kviestinių kuratorių susitikimai su rezidentu per mėnesį. Rezidentai turi patys pasirūpinti savo kasdieninėmis bei kelionės išlaidomis. Rupert komanda gali suteikti rekomendacinius laiškus būsimiems rezidentams, teikiantiems paraiškas savo rezidencijos projekto finansavimui.

REZIDENCIJOS TRUKMĖ

Individualios rezidencijos gali trukti nuo 1 iki 3 mėnesių, ypatingais atvejais ir ilgesnį laikotarpį. Rezidentų prašoma pasiūlyti jiems tinkamą rezidencijos datą ir trukmę, kuri galėtų būti paskirta atsižvelgiant į studijų užimtumą bei tvarkaraštį. Individualiai rezidencijai paraišką gali pateikti ir menininkų kolektyvai (iki 4 žmonių). Rezidencijos vyks 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.

KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ

Prašome užpildytą paraiškos formą kartu su CV, portfolio (ne daugiau kaip 5-ų darbų, nuotraukų skaičius neribojamas) ir paraiškos mokesčio mokėjimo išrašą, siųsti el. paštu residencies@rupert.lt iki 2019 m. birželio 24 d., pirmadienio vidurnakčio. Prašome visus dokumentus pildyti anglų kalba ir juos atsiųsti kaip vieną PDF dokumentą (bendras dokumento dydis negali viršyti 15 mb).

Taikomas 10 EUR paraiškos administracinis mokestis. Sumokėti galite per PayPal arba banko pavedimu iki birželio 24 d. vidurnakčio.

PayPal - The safer, easier way to pay online!

Atrinkti kandidatai bus pakviesti į Skype arba gyvus interviu su atrankos komisija, sudaromą iš kviestinių meno ekspertų ir Rupert komandos narių. Atrankos rezultatai bus paskelbti 2019 metų rugpjūčio mėnesio pabaigoje.

Nuotrauka: Rupert 2018 spalio mėn. rezidentė Eleni Papazoglou savo studijoje. Fotografė: Vika Paškelytė