Linas Kristupas Gabrielaitis

Linas Kristupas Gabrielaitis (g. 1997, LT) yra dizaino tyrinėtojas, besidomintis žaidimo būdais pasaulyje ir su juo. Magistrantūros studijų metu jis tyrinėjo technologijų filosofiją (postfenomenologiją) bei, vykdydamas eksperimentą, tam pasitelkdavo kitų žmonių gyvenamąsias erdves. Kortų, stalo, vaidmenų žaidimais bei kitomis patirtimis jis siekia ištrinti aiškias ribas tarp fikcijos ir tikrovės. Ruperto alternatyvios edukacijos programos metu jis tyrinės spekuliatyvią mintį/veiksmą kaip būdą praktikuoti susvetimėjimo, dėmesio atkreipimo bei personifikacijos aktus.