Lithic Alliance

Lithic Alliance (Belgija / pasaulinis) yra daugiau nei žmonių kolektyvas, besidomintis litologine sritimi, taip pat energijomis ir vibracijomis, atsirandančiomis šioje mineralizuotoje pynėje. Lithic Alliance gilinasi į ekologinius ir geopolitinius koegzistencijos, animizmo ir gamtos teisių pagrindus bei įgyvendina daugialypius projektus, kurie, siekiant nustatyti fenomenologinį atitikimą ir queer giminystės ryšius, tiria ilgą laiko tarpą apimančius ryšius.