Lucy A. Sames

kuratorė ir tyrėja, gyvenanti ir dirbanti Londone. Ji yra projekto Res kuratorė ir viena iš direktorių. Rupert rezidencijos metu Lucy rašys doktorantūros darbo skyrių apie senovinių akmenų kolekcijas kaip mistinių technologijų dalį. L. A.Sames taip pat vykdys tiriamasias išvykas į Lietuvos vietoves, lankysis pagonių šventose vietose (alkuose), ledynų suformuotose vietovėse aplink Rupert rezidenciją, Vilnių ir Kauną.

Vaizdas: Rachel McRae, Stone 38, online project with Twine, curated and commissioned by Lucy A Sames for Janusware, Res. London (UK) 2017