Monica Mays

Skulptorė ir performanso menininkė, šiuo metu gyvenanti Amsterdame. Jos kūryba susideda iš daugybės procesų, praplečiančių ekologijos ir ekonomikos apibrėžimus, per ekofeministinį aparatą tiriančių ir ieškančių namų – namų, banguojančių ir mutuojančių susvetimėjimą keliančiuose ekonominiuose mechanizmuose, egzistuojančių kažkur ten, o tada – ir dar neatsiradusių.

Rezidencijos Rupert metu ji dirbs su „Bucolic Gang“ (liet. „Bukoline gauja“), projektu, artimai susijusiu su Dailės dirbtuvių sistema, naudota „namų gyvenimo“ generavimui 6-ajame dešimtmetyje. Menininkė bendraus su vietiniais meistrais bei gilinsis į vietinės amatininkystės procesus, kuriuose tapatybės, savęs ir kito konstrukcijas generuojanti namų samprata kuriama jungiantis liaudies menui ir politinėms ideologijoms. Gilinantis į šiuos procesus, Monica sieks užčiuopti tradicijos asimiliacijas, kaitą bei atmetimus formuojantis naujiems mitams.