Nina Power. Socialinė reprodukcija, menas, darbas, jausmai

Rupert kviečia į Ninos Power paskaitą apie socialinę reprodukciją, meną, darbą ir jausmus. Paskaita vyks lapkričio 13 d., penktadienį, 16:30 val. Malūnų g. 3 (Vilniaus dailės akademijos C1 pastate (šalia Fluxus tilto), pirmame aukšte).

Paskaita „Socialinė reprodukcija, menas, darbas, jausmai“ tyrinėja socialinės reprodukcijos sąvokas: veiklas, pažiūras, elgsenas ir emocijas, kurios, kaip teigia Johanna Brenner, yra tiesiogiai susijusios su kasdieniu gyvybės palaikymu. Paskaitoje bus nagrinėjamos su socialine reprodukcija ir darbu susijusios feministinės kritikos temos, tarp kurių – kampanija dėl namų ruošos atlygio. Joje taipogi bus aptariamos streikų, susijusių su slauga, galimybių ribos bei klausiama, koks galėtų būti meno ir socialinės reprodukcijos santykis. Nina Power aptars pastaruoju metu išsakytas idėjas apie emocinį ginklavimąsį arba mobilizacijos afektą feministinės kritikos, kylančios iš socialinės reprodukcijos kapitalizmo sąlygomis, kontekste.

Nina Power dėsto filosofiją bei meno ir dizaino kritiką Roehampton universitete ir Karališkajame menų koledže.

Tai bus pirmoji paskaitų ciklo, organizuojamo Rupert, Nacionalinės Oslo menų akademijos (Norvegija) ir Living Art muziejaus (Islandija), paskaita, lydinti „Dvigubo mazgo“ parodą, šiuo metu rodomą Rupert meno ir edukacijos centre. Artėjančios Floriano Cramerio, Traviso Jeppeseno, Joshua Simono ir Marinos Vishmidt paskaitos apžvelgs socialinę reprodukciją, emocinį darbą, emocijų ekonomiką, objektifikuotą rašymą, post-skaitmeninius tyrimus, neomaterializmą ir kitas temas. Papildoma informacija ir su paskaitomis susijusi literatūra artimiausiu metu bus prieinama adresu www.doublebind.eu.

Projektą „Tarpdisciplininio meno projektas „Emocijų politika: menas išplėstame lauke“ bendrai finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija pagal EEE finansinį mechanizmą ir Lietuvos Respublika.

Dėkojame Vilniaus dailės akademijai.

eea_grants_logos_h_lt_jpg