Paskaita

Gruodžio 17 d. antradienį, nuo 18:30 Rupert kviečia į istoriko ir tyrėjo Povilo Dikavičiaus paskaitą „Apie orumą, garbę ir Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę”. Renginys vyks Rupert (Vaidilutės g. 79, Vilnius). Paskaita vyks lietuvių kalba; renginys nemokamas ir atviras. 

Šiandien kalbant apie garbę, dažnam iškyla XIX a. vaizdiniai, kaip kad kilmingųjų dvikovos, kildavusios dėl nesuvokiamų įžeidimų, prisimenamas senojo režimo galantiškasis etiketas, kuris bent prieš šimtmetį užleido vietą šiuolaikiniams papročiams, o taip pat – griežtai apibrėžti socialiniai vaidmenys, kai moterys ir vyrai anuomet privalėjo laikytis įtvirtinto tradicinio elgsenos kodekso. Šie senoviški bruožai pagrįstai atrodo neatitinkantys šiuolaikinės visuomenės gyvensenos, kuri garbę iškeitė į orumą — vertybę, laikomą teisingesne ir tinkamesne mūsų epochai. Amerikiečių istoriko Robert A. Nye teigimu, garbė mirė pirmojo pasaulinio karo apkasuose, o orumo epocha prasidėjo su antrojo pasaulinio karo pabaiga: ji buvo įteisinta tarptautinėse sutartyse ir tapo visuotinių žmogaus teisių pamatu. Ir nors bendrais bruožais žvelgiant, šis požiūris nėra visiškai klaidingas, mano nuomone, garbės mirtis buvo diagnozuota per anksti.

Garbė ir orumas yra žmogaus vertę nurodančios sąvokos. Nors vertė priskiriama remiantis skirtingais kriterijais, tačiau abiem atvejais ji reiškiama jaučiant ir rodant pagarbą. Būdai, kuriais parodoma pagarba, tiesiogiai formuoja žmonių tarpusavio santykius. Todėl, norint geriau suvokti šiuolaikinę orumo kultūrą, svarbu apsvarstyti garbės reikšmę įvairiose socialinėse aplinkose. Šioje paskaitoje apsvarstysime garbės ir orumo skirtumus bei jų istorinius atitikmenis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, rekonstruotus remiantis XVI amžiaus teisminiais procesais.

Povilas Dikavičius yra Vidurio Europos Universiteto (Central European University, Budapeštas-Viena) doktorantas. Jis domisi ankstyvųjų naujųjų laikų Europos istorija ir tiria Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės socialinę istoriją. Savo disertacijoje jis nagrinėja teisinius ir politinius garbės sąvokos aspektus, todėl tiria kilmingųjų teisinį statusą bei jų teisinę kasdieną. Disertacijoje derinamos politinės minties, emocijų ir smurto istorijos perspektyvos. 2019 m. Povilas Dikavičius buvo vienas iš Rupert Alternatyvios edukacijos programos tutorių. 

Renginio dieną iki Rupert iš centro galėsite atvykti nemokamu autobusu. Registracija į autobusą: https://forms.gle/beimGp73m4kAWH8QA
Primename, kad iki Rupert taip pat galima atvykti 15 autobusu, kuris išvyksta iš Tverečiaus stotelės kas valandą ir sustoja Antrojo paplūdimio stotelėje tiesiai priešais Rupert.

Renginį dalinai remia Lietuvos kultūros taryba. Dėkojame Pakrantei.