Rupert prjektas Komplot: Obuoliai mokesčių rinkliavos būsenoje

Vytenis Burokas, Justė Jonutytė, Tim Kliukoit, Augustas Serapinas ir Maya Tounta

Per pastaruosius kelis mėnesius Rupert alumnai Augustas Serapinas, Vytenis Burokas ir Tim Kliukoit sukonstravo improvizuotą vaisių trintuvę ir sulčių spaudyklę. Savo performanso Komplot metu jie kartu su Juste Jonutyte ir Maya Tounta naudosis šiomis mašinomis, atvežtomis iš Lietuvos į Briuselį automobiliu kartu su keliais tuzinais kilogramų lietuviškų ir kelionės metu surinktų obuolių. Praeiviai bus kviečiami patys išbandyti šiuos mechanizmus ir vaišintis vietoje paruoštomis šviežiomis sultimis bei kokteiliais.

Vytenio Buroko kūryba semiasi informacijos iš architektūroje bei viešojoje erdvėje pastebimų istorijos manifestacijų, dokumentuodama praeinantį laiką ir kataloguodama judesius, kurie formuoja mūsų istorijos suvokimą ir atsaką į jos pėdsakus. Justė Jonutytė yra kuratorė ir Rupert direktorė. Tarp paskutinių jos kuruotų parodų – Doros Garcios “Europos Jeruzalė” (2013), Lia Perjovschi “Žinių muziejaus rinkinys” ir Dan Perjovschi “Įlaikintas” (2014) ir ateinanti Laure Prouvost solo paroda bei renginių serija. Tim Kliukoit savo kūryboje rekontekstualizuoja objekto ir vaizdo instaliacijos mediją ir tiria rutiną tai, kas pažįstama, traktuodamas kaip fenomeną. Augustas Serapinas yra menininkas, išnaudojantis vietos specifiką savo darbuose, įsikuriančiuose miesto audinyje ir išnaudojančiuose interaktyvius elementus, tokius kaip plaustas upėje ar hamakas vamzdyje, taip atkreipdamas dėmesį į paslėptas erdves ir viešumoje paslėptas neišnaudojamas erdves. Maya Tounta yra Rupert kuratorė, atsakinga už edukacijos, parodų ir rezidencijų programas, paskaitų, kūrybinių dirbtuvių ir kitų susijusių renginių organizavimą programų dalyviams bei plačiajai publikai.

Komplot — http://www.kmplt.be/
295, Avenue Van Volxemlaan
B-1190 Briuselis
info@kmplt.be

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, Fédération Wallonie-Bruxelles, Vlaamse Gemeenschapscommissie, COCOF ir Gemeente Vorst.