Seminaras: Istoriniai maldos namų virsmai

Rupert maloniai kviečia į seminarą „Istoriniai maldos namų virsmai”, kurio metu pranešimus skaitys istorikas, Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis ir menininkas, birželio mėnesio Rupert rezidentas Erdem Taşdelen. Seminaras vyks birželio 12 dieną, trečiadienį, nuo 12 val. Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūriame centre (Senosios Rinkos a. 12, Kėdainiai). Pranešimai bus skaitomi lietuvių, anglų kalbomis. Šis nemokamas bei atviras visuomenei renginys yra Rupert viešosios programos dalis.

Seminaro metu istorikas Rimantas Žirgulis trumpai pristatys Kėdainius kaip XVII a. reformacijos centrą ir kartu šešių konfesijų miestą, parodys bei aptars daugelio miesto maldos namų transformacijas. XVI a. pab. – XVII a. pr. katalikų bažnyčią atima ir  užima evangelikai reformatai, XVIII a. pab. sunyksta pirmoji evangelikų reformatų bažnyčia, XIX a. antroje pusėje miesto savininkas grafas E.Totlebenas parko papuošimui pastato minaretą, XIX a. pab. pirmoji stačiatikių cerkvė perkeliama į kapines ir tarnauja kaip kapinių koplyčia, sovietmečiu uždaromos ir nacionalizuojamos evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, katalikų Šv. Juozapo bažnyčios, trys sinagogos ir paverčiamos odos, grūdų, elektros aparatūros gamyklos, rajkoopsąjungos sandėliais ir sporto mokykla. Neuždarytos liko tik katalikų Šv. Jurgio bažnyčia ir stačiatikių Kristaus Atsimainymo cerkvė. Vėliau, kaip ir įvairūs kiti maldos namai, pastatai atgavo savo paskirtį arba tapo kultūros ir švietimo objektais.

Menininkas Erdem Taşdelen šį birželį atlieka kūrybinę rezidenciją Rupert meno ir edukacijos centre, Vilniuje. Rezidencijos metu jis vystys video ir garso instaliacijų projektą pavadinimu A Minaret for the General’s Wife (lt. „Minaretas generolo žmonai“). Šios neformalios prezentacijos metu Erdem papasakos apie savo susidomėjimą Kėdainių minaretu, pasiūlys objektą suvokti kaip metafora kultūrinei buvimo svetimu patirčiai. Tuo pačiu, jis aptars trumpalaikę laiklik sampratos evoliucijos istoriją. Tai sekuliarizmo koncepcija naudota Osmanų imperijoje ir Turkijos respublikoje, atėjusi iš prancūziškos laïcité sąvokos

Rimantas Žirgulis – istorikas, Kėdainių krašto muziejaus direktorius, daugelio ekspozicijų, parodų, leidinių, straipsnių, autorius arba bendraautoris, mokslinių konferencijų, TV ir radijo laidų, tyrimų kelionių dalyvis. Kunigaikščių Radvilų mauzoliejaus atkūrimo Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje, Daugiakultūrinio centro įkūrimo mažojoje žieminėje sinagogoje, paminklinių lentų Vilniaus Gaonui Elihaju (1997), Kėdainių žydų bendruomenei (2006), A. Freitagui (2008), P. Stolypinui (2011), paminklų-instaliacijų „Milošfonas“ (Nobelio premijos laureatui, Kėdainių krašto garbės piliečiui Cz. Miloszui) (2011), „Shoa. Ich bin Keidaner” ir „Atminties siena“ (holokausto metu nužudytoms Kėdainių, Šėtos ir Žeimių žydų bendruomenėms) (2011), nacių nužudytiems Europos žydams (2017),  ir sugriautiems E. Totlebeno rūmams (2017) pastatymo iniciatorius. 2015 metais apdovanotas ordinu už nuopelnus Lenkijos Respublikos Kavalieriaus Ordinu.

Erdem Taşdelen – turkų-kanadiečių kilmės menininkas, gyvenantis ir dirbantis Toronte. Jo kūryba artima konceptualiam menui, pasitelkia įvairias medijas: instaliaciją, vaizdo klipus, skulptūrą, garsą ir leidybą. Menininko kūriniuose abejojama saviraiškos idėja kultūriškai išmoktų elgesio modelių kontekste. Menininkas dažnai remiasi unikaliais istoriniais pasakojimais tam, kad atkreiptų dėmesį dabartinių socio-politinių problemų sudėtingumą. Buvo apdovanotas Joseph S. Stauffer Prize in Visual Arts by the Canada Council for the Arts srityje 2016 metais ir Hnatyshyn Foundation Charles Pachter Prize for Emerging Artists premija 2014 metais, šiuo metu Sobey Art Prize nominantas.

Rupert programas dalinai remia Lietuvos kultūros taryba. Menininko Erdem Taşdelen rezidenciją remia Office of the Canadian Embassy to Lithuania

Renginio partneriai: Kėdainių krašto muziejus