Startuoja Rupert žurnalas!

Per kelerius veiklos metus Rupert lankėsi gausybė pasaulinio lygio menininkų, rašytojų, tyrėjų, kuratorių, aktyvistų ir praktikų, dirbančių meno, kino, geografijos, ekonomikos, teisės bei kitose srityse. Vykdydami tris tarpusavyje glaudžiai susijusias programas – rezidencijų, viešąją ir alternatyvios edukacijos – nagrinėjome gausybę idėjų ir temų, daugelis jų pavirto parodomis, paskaitomis, tekstais, įkvėpė neišsemiamas diskusijas Rupert studijose, koridoriuose ir virtuvėje.

Sausio 19 dieną startuos Rupert žurnalas – internetinis šaltinis, pratęsiantis mūsų pradėtus pokalbius ir temas. Jame rasite specialiai žurnalui kurtus tekstus, paskaitų vaizdo įrašų archyvą, informaciją apie skaitymus ir rekomenduojamus skaitinius, kitą Rupert parodų ir viešųjų renginių archyvų medžiagą.

Žurnalo įrašai bus nuolat pildomi siejant juos su Rupert metų temomis. Šis žurnalas yra informacijos rinkimo ir atrankos veiksmas, tęstinis redakcinis projektas, skirtas ir kaupti, ir dalintis.

Pirmasis žurnalo numeris apima viešąją Rupert programą, skirtą rūpesčio ir tarpusavio priklausomybės temoms. 2020 metų pradžioje viešąją programą pradėjome nuo individualizmo ir konkurencijos ideologijų bei jų kuriamų naratyvų nagrinėjimo. Kviečiame skaitytojus į rūpesčio ir tarpusavio priklausomybės temas pažvelgti ne kaip į pavienes „temas“, bet į minčių, pokalbių ir praktikos užuomazgas, kurias mums pavyko atrasti, surinkti ir atskleisti

Rūpestis yra niekada nesibaigiantis projektas, tiesiogiai veikiantis mūsų tarpusavio santykius. Jis niekada negali būti baigtinis ar išspręstas. Tam nusakyti puikiai tiktų Eli Clare mėgstami veiksmažodžiai – konfigūruoti ir perkonfigūruoti, leidžiantys suprasti, kaip mums pavyksta būti kartu šiame nuolat kintančiame pasaulyje. Rūpestis yra nuolatinis procesas, jis nuolat turi būti tobulinamas. Ko nors išmokti galime tik atidžiai išklausydami ir atsimokydami to, ką manėme žinantys. Šia prasme rūpestis yra įsipareigojimas.

Skaitymo sesija, skirta pirmajam žurnalo numeriui, vyks sausio 19 d. 18 val. Vilniaus laiku. Kviečiame prisijungti prie žurnalo aptarimo su pirmojo numerio autoriais ir redaktoriumi Yatesu Nortonu. Per skaitymo sesiją dėmesį skirsime tekstuose išsakytam požiūriui į rūpestį ir tarpusavio priklausomybę ne kaip „temas“, bet kaip neatsiejamus meninio, institucinio ir kasdienio gyvenimo aspektus. Aptarsime, kodėl dėmesys, nuostaba ir atsidavimas yra rūpestingo ir atsakingo gyvenimo kartu pagrindas.

Skaitymo sesija bus atvira ribotam žmonių skaičiui ir bus transliuojama Rupert „YouTube“ kanale. 

Registracija baigta. Stebėk žurnalo pristatymo tiesioginę transliaciją mūsų Youtube paskyroje, šiandien nuo 18 val. (Vilniaus laiku): bit.ly/LIVE_Rupert_Journal

Į šią skaitymo sesiją registruotis gali daugiausia 30 žmonių. Tekstų ištraukos ir Zoom nuoroda užsiregistravusiems dalyviams bus atsiųstos el. paštu.

Rupert veiklą remia Lietuvos kultūros taryba. Pirmasis žurnalo numeris yra projekto „Who cares?“ dalis, bendrai finansuojamo Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“.

1-ojo numerio sudarytojas: Yates Norton
Tekstų autoriai: Angels Miralda Tena, Artūras Tereškinas, Eli Clare, Yates Norton, Jaakko Pallasvuo, Jussi Koitela, Oli Mould, Rob Crosse, Samantha Lippett, Sarah Lippett, Sophie Seita, Vaiva Grainytė, Viviana Checchia, Yvonne Billimore
Kalbos redaktoriai: Dangė Vitkienė (LT), Yates Norton (ENG)
Vertėjai: Erika Urbelevič, Paulius Balčytis, Rimas Uzgiris, Darius Sužiedėlis
Dizainas: TAKTIKA Mantas Rimkus ir Nerijus Keblys
Programavimas: Andrius Zupkus
Dėkojame: Gabrielei Marijai Vasiliauskaitei, Rugilei Miliukaitei, Simonai Šulnytei