Aliaskar Abarkas

Aliaskaras Abarkasas yra tarpdisciplininio meno kūrėjas ir kūrybinis prodiuseris iš Irano. Šiuo metu gyvena Londone. Jo įvairialypę kūrybą sudaro renginiai, performansai, rašymas ir videomenas. Pasitelkdamas meną, Aliaskaras nagrinėja transformacijų, būtybių ir ekosistemų atsiradimo, kompleksiškų tikrovių kūrimo ir veiksmingos komunikacijos temas. Menininkas yra „The Community Whistling Choir“ įkūrėjas ir globėjas.

Aliaskaro praktika glaudžiai susijusi su alternatyvia ir kolektyvine edukacija; jis yra „Open School East“ (Jungtinė Karalystė) ir Pogamtinių tyrimų instituto (Ispanija) meninis bendradarbis. Aliaskaras baigė dailės ir meno teorijos bakalauro bei magistrantūros studijas Londono Goldsmito ir Teherano universitetuose. Taip pat buvo „Advanced Practices“, „The Centre for Arts Design and Social Research“, „The New Centre for Research and Practice“, „Syllabus V“ ir kitų tarptautinių programų meninis bendradarbis ir tyrėjas. Aliaskaras yra ir „Barbican Centre“ iniciatyvos „Culture Mile“ bendruomenių ir kaimynijų komiteto narys.