2023 m. prasideda naujas Rupert alternatyvaus ugdymo programos etapas. Jo branduolys – laisvai sąveikaujančių teminių krypčių sintezė, o šias kryptis nustatyti padės reikšminiai žodžiai  „pereinamumas“ ir „transgresijos“. Tai išeities taškai, grįsti pamokomis, kurias išmokome pastaraisiais metais nagrinėdami „Magijos ir ritualų“ bei „Tarpusavio priklausomybės ir rūpesčio“ temas. Svarbu suprasti, kad šie reikšminiai žodžiai funkcionuos ne kaip apibrėžimai, o kaip kertinės tolesnių tyrimų gairės. Teminių trajektorijų sintezė ir kintanti metodologinė sistema padės pertvarkyti programą ir leis sąveikauti savitai švietimo infrastruktūrai, decentralizuotų žinių mainams ir meninei kūrybai.

Pereinamumas – tai potencialas būti pereinamam, apeinamam arba susietam. Ši sąvoka reiškia atvirumą ir norą keistis, bet kartu primena, kad bet koks judėjimas palieka pėdsakus. Pereinamumas leidžia atsiskleisti subjektyvumui, o tai, savo ruožtu, sukuria daugybę naujų pasaulių, kviečiančių juos patirti. Struktūriškai pereinamumas Rupert programoms leis glaudžiau susisieti ir susilieti jų riboms,išsaugant kiekvienos iš jų savitumą. Konceptualiai pereinamumo idėją (be kita ko) įkvėpė tokios mąstytojos kaip Maria Lugones ir Gloria Anzaldúa. Sąvoka žymi buvimą ir judėjimą tarp kultūrų, tapatybių ir pasaulių. Derindamos akademines žinias ir asmeninę buvimo „kitu“ patirtį su poetiškumu, šios mąstytojos ir jų bendražygiai kritiškai bei žaismingai tyrinėjo gyvybingą, tačiau sudėtingą būties ribų temą. Pereinamumas – tai sudėtinga potencialo ir tapsmo sąveika, virpančio neužtikrintumo akimirka, kai viskas atrodo beveik įmanoma.

Transgresijos sąvoka apibrėžia nuolatines pastangas tirti ir kvestionuoti leistinumo ribas. Terminas apima ir iššaukiančius proveržius, ir ilgalaikes pastangas, kuriomis siekiama pertvarkyti neteisingus pasaulius. Tokiais atvejais nusižengimas dažnai patenka į pavojingas teritorijas. Jis lyg alchemikas (apibūdintas Jason Mohaghegh), savo kūnu išbandantis amžinojo gyvenimo eliksyrą, nuo kurio galiausiai apanka. Taigi transgresijos susiję su potencialo realizacija, patiriama įsiveliant į rizikingus procesus ir gundantis sulaukti viliojančio atpildo. Struktūriškai centralizuoto valdymo įtrūkimuose veikiančios transgresijos leidžia kritiškai stebėti institucines infrastruktūras. Tuo tarpu konceptualiai transgresijas galima aptikti tam tikruose reiškiniuose. Vienas jų – Ramono Amaro apibūdintas juodasis techninis objektas, kai marginalizuojamai tapatybei gresia (skaitmeninis) ištrynimas. Šiuo atveju nusižengimas reiškia pasipriešinimą tiek ištrynimui, tiek apgaulingai vilčiai rasti geriausią išeitį. Transgresijos visada migloti ir giliai įsišakniję neteisingųjų ydose.

Abu reikšminiai žodžiai yra gairės, viltingai nubrėžti eskizai. Jie turėtų suteikti šiokį tokį bendrumo jausmą. Pereinamumo ir nusižengimo sąvokos skatins atkreipti dėmesį į tai, kas neatitinka standartų, atsiduria periferijoje, laikoma nepakankamai pažįstama. Koncentracija į jas suteiks galimybę pasisemti žinių už mūsų pasaulio ribų – ieškoti ne to, kas leistina, o to, kas neįsivaizduojama.