Andrea Zucchini

Andrea Zucchini (g. 1987 m., Breša, IT) gyvena ir dirba Londone. Jo kūrybinė praktika tiria skirtingų žinojimo laukų susiliejimą, sugretina mokslinį su mitologiniu, geologišką su kosmologišku. Tyrimas ir objektai kylantys iš tokio priėjimo įprastai koncentruojasi ties įvairių kultūrų istorijų ir pagrindinių medžiagų natūralių savybių nagrinėjimu. Andrea rengė solo ir duetines parodas Foresight by Earth, Tenderpixel, Londone (UK); Here the Sun does not enter, su Sam Smith, Assembly Point, Londone; Some Astronomers Kept a Distance, su David Ferrando Giraut, Salon Madrid, (visos 2016 m.); ir Alchemical Studies, Tenderpixel, Londone (2014 m.). Dalyvavo grupinėse parodose Cosmic Morsel, F2, Madride (ES) (2016 m.), VC10, The Showroom, Londone; New Contemporaries, ICA, Londone; Pause Patina, Camden Arts Center, Londone; Remarks Upon Method, Jupiter Woods, Londone (visos 2015 m.); biotic/abiotic, The Gallery Apart, Romoje (IT) ir A Sense of Things, Zabludowicz Collection, Londone (abi  2014 m.). Suplanuoti projektai: solo pristatymas Arco meno mugėje, Madride, ir solo paroda Cordova, Vienoje (AT).

Į Rupert menininkas atvyko tirti būdus, kaip ritualai gali apjungti kalbą, pasikartojimą, kūną ir dvasingumą. Jis planavo materializuoti projektą kompiuteriu generuotais vaizdais ir video, kartu tirdamas ir kitas galimas, mažiau pažįstamas medijas, tokias kaip performansas ir rašymas.