Ania Molenda

Ania Molenda – nepriklausoma, Roterdame (NL) gyvenanti tyrėja ir kuratorė. Ji yra Amateur Cities įkūrėja ir vyr. redaktorė, The Site Magazine redaktorė. Ania dirbdama ieško social-kultūrinės plotmės erdvinėse praktikose ir galimų tarpdisciplininių inovacijų šiuolaikiniame urbanistiniame peizaže. Prieš pradėdama nepriklausomą karjerą, ji tyrėja ir dizaino dėstytoja TU Delft architektūros fakultete (The Why Factory) ir architekte MVRDV, Powerhouse Company ir SVESMI.

“Forma negali būti minties priemonė; tai turi būti mąstymo būdas” – Umberto Eco

Three dimensions of openness (liet. trys atvirumo dimensijos) – buvo tiriamasis projektas, analizuojantis teorinės atviros formos sąvokos kultūrinę vertę ir praktinį potencialą (dabartinėje fragmentiškoje būsenoje). Buvo tiriami trys egzistuojantys atviros formos apibrėžimai: atviro darbo sąvoka, aprašyta italų filosofo Umberto Eco, ir atvira forma, atrasta šveicarų meno istoriko Heinrich Wölffin ir vėliau lenkų architekto, dizainerio ir teoretiko Oskar Hansen. Projektas buvo vystomas Rupert rezidencijos metu. Ania labiausiai analizavo šių teorijų fragmentus, kurdama geresnį supratimą apie apie jų neužbaigtumą ir galimą jų praktinį pritaikymą ateityje. Ji tyrė istorinius ir šiuolaikinius pavyzdžius, naudojančius atviros formos sąvoką meno ir architektūros laukuose. Tyrėja stengėsi atrasti sritis, kur tai galėtų daryti didesnę kultūrinę įtaką, ypač erdvinės praktikos laukuose, kur tai niekada nebuvo pilnai pritaikyta ir iš kur tai kilo.