Anna Zoria

Anna Zoria (Kanada/Prancūzija) – Paryžiuje gyvenanti ir dirbanti menininkė. Ji kuria darbus apie nieko neveikimą, kažko laukimą, nuobodulį ir kartojimąsi. Ji yra baigusi religijos istorijos, literatūros ir meno studijas Britų Kolumbijos universitete ir tapybos bei kino studijas su Jeanu Micheliu Alberola Nacionalinėje Paryžiaus aukštojoje dailės mokykloje. Rupert rezidencijos metu ji rašys seriją laiškų, siunčiamų draugams, atsispirdama nuo Mary Wollstonecraft knygos „Letters written during a short residence in Sweden, Norway and Denmark“ („Laiškai rašyti trumpo vizito Švedijoje, Norvegijoje ir Danijoje metu“), aptiktu Moyros Davey videodarbe „Les Goddesses”. Annos laiškuose atspirties taškais taps idėjų laukimas ir vilkinimas, fluxus, Vilniaus bažnyčios bei bažnytinės procesijos, absurdo teatras, pasitikėjimas ir tikėjimas procesu.