Arts of the Working Class

Arts of the Working Class“ – kas du mėnesius leidžiamas tarptautinis gatvės laikraštis, įsikūręs Berlyne, Vokietijoje, ir platinamas visame pasaulyje. Jo pavadinimas yra reakcija į klasinės tapatybės ir klasinio sąmoningumo eroziją šiuolaikinėje visuomenėje, ypač meno srityje. 2018 m. įkurtas laikraštis vadovaujasi trimis principais: parodant ekonominį atotrūkį tarp įvairių meno sistemos veikėjų, šiuo gatvės laikraščiu siekiama perskirstyti turtą ir generuoti pajamas daugeliui, o ne mažumai; priešinantis dėmesio ekonomikos diktatui, laikraštyje šalia populiaresnių ir labiau pripažintų projektų pristatomi ir nepakankamai atstovaujami ar finansuojami projektai; kvestionuojant tarptautiškumo reprezentavimą tapatybių ir politinių simbolių ekonomikoje, laikraštis leidžiamas įvairiomis kalbomis, taip įtraukiant skirtingas bendruomenes ir pripažįstant, kad ne kiekvieną rašinį galima adaptuoti pagal hegemoninės anglų kalbos standartus.

„Arts of the Working Class“ taip pat pamini daugybę meno kūrinių ir menininkų, iškeliančių nepaliaujamos savireklamos, virtuoziško savarankiškumo ir išskirtinės konkurencijos problemiškumą. Daugiau kaip penkiolika numerių išplatinę laikraščio leidėjai – Pawelas Sochackis, María Inés Plaza Lazo ir Alina Kolar – daugiausia vilčių deda į daugybę įvykusių susitikimų su rašytojais ir menininkais bei susitikimus gatvėje.