Ateities muziejus – kūrybinės dirbtuvės su Àngels Miralda Tena

Balandžio 13 ir 14 dienomis Ruperte lankėsi rašytoja ir kuratorė iš Barselonos Àngels Miralda Tena. Alternatyvios edukacijos programos dalyviams, kuratoriams ir dabartiniams rezidentams ji vedė dviejų dienų kūrybines dirbtuves. Dirbtuvių tema – utopiniai ir distopiniai ateities viešųjų institucijų modeliai. Muziejus nėra tiesiog suarchyvuota erdvė – jis nuolat vystosi ir priklauso nuo jį supančių struktūrų. Taigi svarbu aptarti neoliberalistinio kapitalizmo veikiamus kultūrinių institucijų finansavimo ir privatizavimo procesus, privilegijuojančios muziejaus aplinkos keitimo būdus sistemoje, kuri struktūriškai ir istoriškai yra pagrįsta marginalizacija ir atskirtimi (nes institucijos nėra nei neutralios, nei neklystančios).

Kūrybinių dirbtuvių metu kūrėme distopinius šiuo metu instituciniame meno pasaulyje egzistuojančių problemų ir mechanizmų modelius, aptarėme jų sistemiškai išsivysčiusias nesėkmes. Vėliau įsivaizdavome naują muziejaus modelį su jo funkcijomis, darbais ir socialinėmis atsakomybėmis, reikalingomis tvariai ir visapusiškai ateities institucijai. Dirbtuvių pabaigoje sukūrėme (pildomą) potencialių sprendimų sąrašą, kaip ištrūkti iš institucinės krizės, su kuria susiduriame.

Àngels Miralda Tena yra Barselonoje ir Berlyne įsikūrusi nepriklausoma kuratorė ir rašytoja. Jos tyrimų interesų sritys apima meno objektų materialumą bei jų priklausomybę nuo globalios socialinės ir ekonominės aplinkos. À. Miralda Tena yra kelių meno leidinių (Collecteurs Magazine, NY bei Rotunda Magazine, Santiago) patariamoji redaktorė, jos kritiniai tekstai publikuojami: Collecteurs Magazine, Rotunda Magazine, A*Desk, Revista Arta, AQNB, Sleek Magazine, Contemporary Art Stavanger, Blok Magazine, Brand-New-Life, Daily-Lazy.

Rupert alternatyvios edukacijos programa dalyviams yra nemokama. Rupert veiklą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Rupert alternatyvios edukacijos programą remia Vilniaus savivaldybė, Rupert labdaringos vakarienės svečiai ir kiti rėmėjai.