Atviros kūrybinės dirbtuvės su menininku Owen Griffiths

Šią savaitę, gegužės 23-24 dienomis, Rupert 6-osios alternatyvios edukacijos programos dalyviams užsiėmimų seriją ves menininkas iš Velso Owen Griffiths. Dvi dienas truksiančių dirbtuvių tema – meno kūrimas išplėstame socialinių ir dalyvaujamųjų iniciatyvų lauke. Šį kartą Rupert ir Vilniaus centre vyksiantys užsiėmimai yra atviri visuomenei, atlikus registraciją info@rupert.lt, iki gegužės 22 d. 15 val. Registruojantis prašome keliais sakiniais nurodyti savo motyvaciją dalyvauti šiose dirbtuvėse. Dalyvių skaičius ribotas.

Pirmasis užsiėmimas. Gegužės 23 d. (trečiadienis), 10 val. 30min., Rupert (Vaidilutės g. 79, Vilnius) 

Pirmojo užsiėmimo metu, Owen Griffiths pristatys didelio mastelio projektus išplėstame socialinio meno lauke, gilinsis į autonomiškos ūkininkystės, architektūros, urbanistikos, edukacinių erdvių, bendradarbystės ir meninio tyrimo temas. Jis taip pat pristatys Kardife veikiančią kompaniją „Gentle/Radical“, 2016 įkurtą kuratorės Rebab Ghazoul, kurios tikslas yra skatinti meną bendruomenėse bei „iš apačios“ įkvėptus socialinius pokyčius. Savo darbo šioje kompanijoje kontekste, menininkas palies dekolonizacijos, radikalios vaizduotės, erdvių demokratizacijos klausimus. Užsiėmimų eigoje, Griffiths kvies dalyvius tyrinėti dalyvavimo, diagramatinio mąstymo ir piešimo strategijas taip pat įsitraukti į procesu paremtą kūrybą apžvelgiant Stephen Willats bei kitų menininkų praktikas. Dienos eigoje Alternatyvios edukacijos programos dalyviai bus pakviesti pristatyti savo projektus. Kartu bus diskutuojama apie žemės panaudojimą Vilniuje (atsižvelgiant į miesto planavimą ir urbanistiką), postsovietinį kontekstą bei miesto istoriją, nuo Viduramžių, tarybinės modernistinės architektūros iki šių laikų. 

Antrasis užsiėmimas. Gegužės 24 d. (ketvirtadienis), 10 val., Vilniaus miesto centre (Rūdninkų skveras)

Antrojo užsiėmimo metu, menininkas pakvies grupę pasivaikščioti po Bernardinų Sodą ir senamiesčio pakraščiais, apmąstyti žaliąsias erdves kaip galimai anti-kapitalistines vietas, gerovės centrus, teatrus ir queer erdves. Taip pat numatoma diskusija apie Viduramžių architektūrą kaip miesto scenografiją, Disnėjaus įkvėptą urbanistikos ir istorijos formavimą, Vilniaus turizmo ekonomikos politiką. Paskutinėje užsiėmimų dalyje, grupė vizualizuos aptartas diskusijas diagramomis, piešiniais arba partitūromis. Žemėlapis gali tapti paviršiumi naujiems vaizdiniams kurti, o pasivaikščiojimas ir diskusija – pagrindu improvizuotiems veiksmams ir kūniškoms reakcijoms. 

Owen Griffiths yra menininkas dirbantis ir gyvenantis Velse. 2014 m. Griffiths buvo deleguotas Britų tarybos darbui su menininkais ir bendruomenėmis Kalifornijoje. 2016 m. Velso meno taryba menininką paskelbė Kūrybiško Velso ambasadoriumi (Creative Wales Ambassador). Drauge su Rabab Ghazoul jis vadovauja menininkų įkurtai kompanijai Gentle/Radical, kurios tikslas yra dirbti su bendruomenėmis bei socialinio teisingumo problemomis. Anskčiau Griffiths bendradarbiavo ir kūrinius viešosioms erdvės pristatė su Cultural Olympiad Wales, Velso nacionaliniu muziejumi, Social Services, HMP Prisons Services ir kitomis vietinėmis institucijomis. Menininkas baigė Karališkąją meno mokyklą Kopenhagoje, 2017-2018 m. Griffiths atlieka rezidenciją Velso St Fagans nacionaliniame muziejuje.

Rupert alternatyvios edukacijos programą remia Lietuvos kultūros taryba.