Cadavre exquis: numirėliai Rusijos mene. Nuo nekrorealizmo iki postegzotizmo.

Spalio 30 d. trečiadienį, nuo 19 val. Rupert kviečia į kuratorės iš Sankt Peterburgo Irinos Aksenovos paskaitą. Renginys vyks menininkų dienos centre Autarkia (Naugarduko g. 41). 

Metaforiška pomirtinio pasaulio dekolonizacija – specifinė tema plėtojama Rusijos šiuolaikiniame mene. Tokios meninės praktikos prieštarauja oficialioms politinėms ir kultūrinėms programoms, kurios skirtingais būdais grąžina mirtį į viešąjį diskursą arba plėtoja nesėkmei pasmerktas idėjas ir praktikas. Identifikacija ar net solidarizacija su numirėlio kūnu kaip pasipriešinimo forma režimui praktikuota dar vėlyvuoju Sovietų Sąjungos laikotarpiu. Tokią strategiją pasirinkę nekrorealistai zombišku” gyvenimo būdu ir kūrybos estetika išreiškė ironišką požiūrį į Brežnevo sąstingio” epochą.  Šiandien Mirusiųjų partija” skelbia mirties neišvengiamumą kaip vienintelę likusią ir teisingą priežastį susivienyti. Postegzotizmo autoriai atmeta ribą tarp gyvo ir negyvo, viešojoje erdvėje atsigręžia į atmestus, mirusius” ir nematomus balsus. Paskaitos metu Irina Aksenova peržvelgs svarbiausius su šia tema siejamus rusų menininkus ir kolektyvus, trumpai aptars kultūrinį ir politinį klimatą šiandienos Rusijoje. 

Irina Aksenova (g. 1983) kuratorė iš Sankt Peterburgo. Irina dirba kuratore muziejuje bei taip pat vysto nepriklausomą veiklą. Prieš kelis metus Sankt Peterburge ji įkūrė nekomercinę meno projektų erdvę FFTN (15) skirtą kuratoriniams ir meno eksperimentams. Anksčiau bendradarbiavo su Voronežo Šiuolaikinio meno centru, kur aktyviai rėmė ir pristatė jaunus kūrėjus. Ko-kuravo 5-osios Maskvos tarptautinės bienalės specialų projektą skirtą jaunam menui “In the glorious city of Voronezh” (CCA WINZAVOD,  2016). Šiuo metu Irina atlieka stažuotę Rupert centre pagal kasmet organizuojamą tarptautinę jaunų Rusijos kuratorių stažuočių programą EUNIC. 

Paskaita vyks anglų k. 

Rupert veiklą dalinai remia Lietuvos kultūros taryba
Dėkojme Autarkia

Autarkia
the dead