Daniel Rossi

Daniel Rossi (Italija) menininkas šiuo metu gyvenantis Brėmene, Vokietijoje. Pastaruoju metu dalyvavo grupinėse parodose: „Oh Wow“, Veserburgas, Brėmenas, 2017; „TRUNK“, Kunstverein Liunenbergas; „AWOL“, Berlynas ir kt. 2015 m. studijavo Vienos akademijoje pas profesorių Erwin Bohatsch, o 2016 m. studijavo magistro studijas HfK Bremen (Brėmeno menų akademijoje) prof. Stefan Baumkötter ir Martina Klein klasėje. Daniel Rossi meninė praktika paremta tapybos struktūriškumu. Nuolatos sugrįždamas prie drobių ir vėl manipuliuodamas jų paviršiais jis sukuria taktilinę dimensiją paveiksle, pavyzdžiui naudodamas laisvai plevėsuojančią medžiaginę detalę. Eksperimentuodamas su spalva ir medžiaga, paviršiaus ir materialumo jis nelaiko priešingybėmis. Paveikslai turi proceso savybių ir kviečia žiūrovą klajoti tarp jo sluoksnių. Tik per ilgą laikotarpį Rossi paveiksluose atsiskleidžia jų įvairialypiai momentai ir aspektai, įgaunantys fosilijai būdingų savybių.

Rezidencijos metu jis kurs pirmąjį darbą iš naujo paveikslų ciklo, planuojamo eksponuoti kitais metais. Dėmesys bus sutelkiamas į medžiagas, audinius, tekstūrą, jų pokyčius ir tokias technikas kaip raštų, struktūrų sugėrimą naudojant skystą lateksą bei tapybos intervencijas. Jis taip pat planuoja dokumentuoti patirtis užrašuose, kurie ilgainiui išsivystys į atvirą diskusiją rezidencijos pabaigoje.