David Stein

David Stein gimė Filadelfijoje (US), šiuo metu gyvena ir dirba Kvinse, NY (US). Jis įgijo meno filosofijos bakalaurą iš Čikagos universiteto, meno magistrą – iš Kalifornijos meno koledžo. Jis buvo surengęs solo parodas San Franciske (US), Bostone (US) ir Malmėje (SE). Dalyvavo grupinėse parodose San Franciske, Niujorke (US) ir Dresdene (DE). Jį apdovanojo Murphy Fellowship (2003 m.), CCA All College Honors (2003 m.), įsitraukė į rezidencijų programas Bemis Center (2006 m.) ir the MacDowell Colony (2008 m.), jo darbus publikavo Frieze ir New York žurnalai.

Internetiniai forumai yra žavinga vieta mainams. Žmonės iš viso pasaulio gali susitikti, diskutuoti, keistis informacija ir tęsti demokratijos tradiciją, prasidėjusią Agoroje, Atėnuose. Arba tai gali būti vieta, kur nepažįstamieji gali pilti rūgštį ir ad-hominem kivirčytis dėl beviltiškai mažų trupinių nuoširdžiai politinių, kultūrinių ar ideologinių pokalbių. Stebint tokius pokalbius galima pajusti kaip visos Agoros galimybės ir optimizmas buvo nušluoti nuo demokratijos paviršiaus. Taigi, remdamasis retorika, diskurso analizės ir taikomosios kalbotyros psichologijos laukais, David rinko dalyvius iš Vilniaus, pasitelkdamas partizaninius veiksmus, sukūrė virtualią kišeninę utopiją. Iš pradžių jie analizavo galimus būdus, kuo užsiimti virtualioje aplinkoje, demokratiškai sprendė kaip joje elgtis, ir tada kartu pradėjo veikti: jie įžūliai įsiterpdavo į virtualius pokalbius, pakreipdavo juos idealiai civilizuota linkme, atverdami galimybes įsitraukimui ir naujam diskursui. Tai buvo intervencija į pokalbių erdvę.