Elžbieta Jašinskaitė

Elžbieta Jašinskaitė (g. 1992, Lietuva) baigė filosofijos studijas KU Leuven universitete, Belgijoje ir prieš porą metų grįžo į Vilnių. Šiuo metu dirba privačiame politinės analizės institute, kuriame atlieka užsakomuosius socialinius tyrimus. Filosofijos studijų metu Elžbieta domėjosi fenomenologijos tradicija, estetika, suvokimo problematika (angl. perception) bei kultūros filosofija. Dabar ji daugiausiai laiko praleidžia analizuodama politikos priemones ir jų įtaką skirtingoms visuomenės grupėms, tačiau taip pat nuosekliai stebi pačią institucijų kultūrą, ieško naujų būdų kalbėti apie individualias tikrovės patirtis, kuriančias, tačiau kartu ir konfliktuojančias kultūriniame lauke. Elžbietos įgyvendinamo projekto idėja kyla būtent iš jos darbo su vyriausybinėmis organizacijomis patirties. Projektas „Jūsų paslaugoms“ (angl. At your service) yra tarsi meninis tyrimas, kurio centre figūruoja valstybinių institucijų tarnautojai. Trumpi tekstai pateikia kiekvieno tarnautojo „atvejo studiją“ ir pabrėžia disonansus bei kylančius paradoksus tarp institucijos, kurią darbuotojas atstovauja, ir jo pačio asmenybės. Šiais tekstais siekiama patyrinėti kaip individas veikia institucinę aplinką ir kaip, savo ruožtu, ši aplinka keičia joje esantį ir dalyvaujantį asmenį.