Guoda Šulskytė

Guoda Šulskytė (g. 1997) yra tarpdisciplininė dizainerė, tyrėja ir filmų kūrėja, besidominti įvairiais skirtingais realybės kvestionavimo metodais. Judėdama nuo kūno iki socio-politikos, kosmologijos, ji savo darbuose asmeninius ir kultūrinius fenomenus susieja su moksline praktika, taip siekdama kritiškai žvelgti į informaciją ir sukurti plačią prieigą prie materialių žinių. Golda yra baigusi Dizaino bakalaurą Goldsmiths universitete Londone ir šiuo metu yra Make Your Own Masters (Jungtinė Karalystė) rezidentė. Taip pat ji domisi alternatyvia edukacija ir prisideda prie bakalauro studijų programos nacionaliniame parke kartu su Black Mountains koledžu (Velsas) kūrimo. Rupert alternatyvios edukacijos programos metu Guoda planuoja kvestionuoti ir mesti iššūkį biologiniam ir ekologiniam mąstymui iškeliančiam tarpusavio konkurenciją vietoje kooperacijos. Per filmus, pasakojimus ir performansus jos tyrinėjimuose bus nagrinėjama tarpusavio priklausomybė ir ieškoma naujų partnerysčių, kurios decentralizuotų žmogų ir sukurtų labiau į žemę orientuotą ateitį.