Infrastruktūrinė praktika: globalios įtampos, įvietinta veikla

Rupert maloniai kviečia į kuratorės, rašytojos Victorios Ivanovos viešą paskaitą „Infrastruktūrinė praktika: globalios įtampos, įvietinta veikla”, kuri vyks gegužės 22 d., nuo 18.30 val. Vilnius Tech Park (Antakalnio g. 17), 3-ajame konferencijų pastate. Renginys yra 7-osios Rupert alternatyvios edukacijos programos dalis ir vyks anglų kalba. Įėjimas į paskaitą yra atviras ir nemokamas.

Šioje paskaitoje Victoria Ivanova susitelks ties dvejomis pagrindinėmis savo darbo kryptimis, kuriomis ji siekia suformuluoti infrastruktūrinių kultūros modelių kaitos pasiūlymus. Pirmoji kryptis – organizacinio dizaino praktika. Tai yra veikimo procesų ir struktūrų, siekiančių iš naujo apibrėžti institucines ir organizacines meninės kūrybos ir jos sklaidos galimybes, konstravimas. Antroji kryptis – teorinė, ji apjungia eksperimentinį ir įvietintą infrastruktūrų aspektus su pokyčiais geopolitinėse ir technosocialinėse sąlygose, pavyzdžiui, liberalaus kosmopolitizmo kaip globalios ideologijos skilinėjimas, pažangiųjų technologijų įtaka valdžiai ir savivaldai bei nelygus klimato kaitos poveikio pasiskirstymas skirtingose vietovėse. Ji bandys įrodyti, kad rūpestingai ir niuansuotai vystydami meno srities infrastruktūrą, mes galime pradėti kompleksiškiau mąstyti apie tai, kaip įvietinta kultūrinė veikla gali imtis spręsti globalaus masto iššūkius.

Viktorija Ivanova – Londone gyvenanti kuratorė, rašytoja, tyrėja, viena iš meno ir tyrimų platformų „Izolyatsia” (Kijevas), „Real Flow“ ir Kultūros strategijų biuro (BUX) įkūrėjų. Bendradarbiaudama su Serpentine galerijomis ir Londono Pietų universitetu, V. Ivanova šiuo metu atlieka doktorantūros tyrimą, kurio tema – globalaus valdymo sistemos ir technologijos, žmogaus teisių, finansų ir šiuolaikinio meno kontekste.

Rupert programas dalinai remia Lietuvos kultūros taryba. 7-ąją Rupert alternatyvios edukacijos programą remia Vilniaus miesto savivaldybė ir Rupert labdaringos vakarienės svečiai bei kiti rėmėjai.