Kvietimas teikti paraiškas 2014-2015 m. Rupert edukacinei programai

Rupert edukacinė programa buvo sukurta siekiant sujungti meno edukaciją ir profesionalią kūrybą, skatinti keitimąsi žiniomis tarp lektorių, menininkų, kuratorių ir šiuolaikinio meno bei kitų disciplinų tyrėjų ir praktikų, sutvirtinti akademinį lauką išskirtine savarankiško mokymosi kryptimi, tuo pačiu sutelkiant individualius kūrėjus į bendruomenę. Rupert edukacinė programa yra mokslinio laipsnio nesuteikianti, neakademinė mokymosi programa. Kiekvienais metais dalyvauti joje atrenkama nedidelė grupė žmonių, kuriems suteikiamos sąlygos įgyvendinti savo projektus ir gauti reikalingą praktinę bei teorinę paramą. Kaip programos tąsa veikia Rupert parama profesiniam dalyvių tobulėjimui, suteikianti jiems resursus ir įtraukianti į bendruomenę bei kontekstą, kuriame jie gali mokytis, visų pirma, darydami.

Jeigu nori įgyvendinti projektą – sukurti objektą, performansą, parodą, filmą, knygą, žurnalą, virtualią platformą, atidaryti instituciją ar kt. ir tam reikalingas programos indėlis, pranešk mums!

Cituojant Doris Lessing: „Kad ir ką nori nuveikti, daryk tai dabar. Sąlygos visada nepalankios.“

Rupert edukacinės programos pagrindą sudaro kas (antrą) savaitę vykstančios paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, susitikimai ir studijų vizitai, vedami vietinių ir užsienio lektorių. Programoje jau lankėsi Claire Bishop, Sebastian Cichocki, Dora Garcia, Adam Kleinman, Raimundas Malašauskas, Fionn Meade, Dan ir Lia Perjovschi, Kristupas Sabolius, Marten Spangberg, Julijonas Urbonas ir kt. Tarp 2014 – 2015 m. programos svečių – Miroslaw Balka, Liudvikas Buklys, Gintaras Didžiapetris, Antanas Gerlikas, Ieva Misevičiūtė, Laure Prouvost, Michael Portnoy, Kasia Redzisz, Juozas Laivys, Isla Leaver-Yap ir Jonas Žakaitis. Lektorių sąrašas bus toliau pildomas programos metu.

Greta paskaitų, kūrybinių dirbtuvių ir studijų vizitų programos, dalyviai skatinami savarankiškai inicijuoti susitikimus, įvykius, performansus, spektaklius, skaitymus ir kitus renginius, aktualius grupės interesų laukui. Rupert siūlo save kaip kūrybinį įrankį, kuriuo visi dalyviai gali naudotis. Mes nuolat ieškome būdų plėsti savo resursus ir plėtoti kitas programas, taip pat – stiprinti edukacinę programą iš vidaus. Taigi, mielai paremsime iniciatyvas, atsigręžiančias į pačią instituciją, ar tai būtų dizaino projektai bendroms erdvėms, publikacijos apie kitus dalyvius, rezidentus arba menininkus, dalyvaujančius Rupert veikloje, ar sumanymai, įtraukiantys vietos bendruomenę. Šiemet vieną iš dalyvio pozicijų siūlome rašytojui arba kritikui, norinčiam reflektuoti programos turinį ir kitų dalyvių projektus. Rupert tiki kritinio rašymo svarba ir potencialu Lietuvoje, todėl mums būtų įdomu stebėti naujus rašymo metodus ir formatus, išryškėjančius programos eigoje.

Rupert veikia ir kaip atoki kūrybinė “oazė” – tarptautinė rezidencijų platforma užmiestyje – ir kaip aktyvaus veiksmo vieta. Šiuo dvigubu judėjimu siekiama įtraukti vietinę Vilniaus bendruomenę į tarptautinį kontekstą ir bendradarbiavimą su šalies regionais. 2014 – 2015 m. programoje ypatingai siekiame atkreipti dėmesį į už Vilniaus esančius regionus bei jų potencialą, organizuodami dalyvių išvykas, vedamas menininkų ir kitų specialistų. Šalia veiklos regionuose, kiekvienos programos pabaigoje numatomi tarptautiniai projektai su užsienio institucijomis, tokiomis kaip Studio-X Niujorke 2013 m. ir Komplot Briuselyje 2014 m., suteikiant dalyviams galimybę jose apsilankyti ir dalyvauti kūrybinėse laboratorijose arba grupinėse parodose. Kiekvienais metais programos pabaigoje numatoma nauja kolaboracija ir kelionė į užsienio instituciją.

Studijos vizitų metu dalyviai sulauks atsiliepimų apie savo kūrybą ir projektus. Taip pat kiekvienam programos dalyviui parenkamas mentorius, atsakingas už individualią pagalbą vystant asmeninį projektą.

KAIP PATEKTI Į PROGRAMĄ

Prašome siųsti mums paraiškos formą (prieinamą čia), CV ir portfolio, susidedantį iš 5 darbų, el. paštu edu@rupert.lt iki 2014 m. rugsėjo 23 d. vidurnakčio. Visi paraiškos dokumentai turi būti užpildyti ANGLŲ kalba. Jei turite klausimų apie paraišką arba programą, rašykite mums el. paštu info@rupert.lt.

KALENDORIUS

Programos trukmė: 2014 m. spalio 1 d. – 2015 m. birželio 1 d. Suplanuotos veiklos: grupės studijos nuo 2014 m. spalio iki 2015 m. balandžio, individualios studijos ir projektų pristatymas 2015 m. gegužę.

Paraiškų teikimo laikotarpis: 2014 m. rugpjūčio 28 – rugsėjo 23 d. Interviu su patekusiaisiais į antrąjį atrankos etapą planuojami savaitę po paraiškų teikimo termino pabaigos.

Atrinkti programos dalyviai bus paskelbti 2014 m. spalį.

ATRANKOS PROCESAS

Rupert atranka vyksta dviem etapais. Pirmiausia kandidatai atrenkami pagal paraiškas, atsiųstas iki rugsėjo 23 d.. Apie sėkmingą registraciją jums bus pranešta el. paštu. Antras ir finalinis atrankos etapas įvyks po „gyvų“ arba Skype interviu su atrankos žiuri.

ATRANKOS KRITERIJAI IR REKOMENDACIJOS

Programa skirta motyvuotiems ir aktyviems kūrėjams, pradedantiems savo karjeras, besidomintiems šiuolaikiniu menu ir tarpdiscipliniškumu (bet nebūtinai turintiems patirties šioje srityje), alternatyviomis mokymosi struktūromis bei komandiniu darbu, aktyviai sekančius kultūros procesus ir tendencijas Lietuvoje bei užsienyje.

Reikalavimai ir rekomendacijos dalyviams:

Programoje gali dalyvauti asmenys nuo 18 m. Akademinių reikalavimų nėra, tačiau dalyviams patartina jau būti įgijus bakalauro laipsnį arba sukaupus atitinkamą savarankiško darbo patirtį. Rekomenduojama programos metu neturėti įsipareigojimų darbui pilnu etatu ir nedalyvauti dieninėse studijose.

Dalyviai taip pat privalo programos metu būti įsikūrę Vilniuje arba netoli jo ir dalyvauti ne mažiau kaip 80% programos renginių. Dalyviai iš užsienio turėtų būti iš Europos sąjungos valstybių arba patys pasirūpinti viza, leidžiančia jiems 8 mėnesius praleisti šalyje.

Iš dalyvių taip pat reikalaujama gerų anglų kalbos žinių (renginiai ir paskaitos vyksta anglų kalba). Formalių kalbos sugebėjimų sertifikatų pateikti nereikia.

Rupert edukacinė programa yra NEMOKAMA.

KONTAKTAI

Laukiame žinių iš jūsų – jei turite klausimų, rašykite el. paštu info@rupert.lt

2014 – 2015 m. edukacinę programą kuruoja Justė Jonutytė ir Maya Tounta.

Rupert Open Call 2014-2015

Rupert Edu Application form